Digger hybride løsninger

Digger hybride løsninger

Europeiske selskaper omfavner ip-telefoni, men beholder de gamle hussentralene. Frankrike har flest hybride løsninger.

Analyseselskapet IDC har gjennomført en studie blant 660 større vesteuropeiske selskaper. Denne viser at hele 44 prosent av de som svarte sier de er i gang med prosjekter for å sy sammen sin nærende hussentral (PBX) med bedriftens ip-nett. Innen 12 måneder regner 51 prosent at de vil være i gang med tilsvarende prosjekter.

Dermed brer konvergensen mellom datanettet og de tradisjonelle telefonsentralene om seg. Franske bedrifter ligger på topp hvor 29 prosent har benyttet seg av konvergensens muligheter, mens Nederland ligger på bunn med bare 3 prosent.

Andelen av bedrifter med rene ip-telefoni-løsninger, sier undersøkelsen ikke noe om.

Les om:

Telekom