Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

HARMONISERES: Jon Ferdrik Baksaas setter døra på gløtt for 700 MHz til mobil tidligere enn 2021.

Døra på gløtt for 700 MHz i 2017

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor sa på Nkom Agenda tirsdag at Skandinavia bør søke å harmonisere innføringen av 700-båndet. Det kan gi en åpning for 700 til mobil alt i 2017.

- Det er ingen grunn til at vi i Skandinavia ikke skulle søke å finne sammen om en tidligst mulig åpning for 700 MHz-frekvensene, sa Baksaas.

- Jeg har tidligere kritisert alt for en tilgang til 800 MHz. 900 MHz-tildelingen harmonisk på 90-tallet ga Norden et viktig forsprang på tjenesteutviklingen, sa Baksaas.

Som kjent har Norges Televisjon rettighetene til denne frekvensblokken til 2021.  Sverige og Finland vil frigjøre 700 MHz til mobil alt i 2017.

- Vil Telenor som medeier i NTV dermed være med på å finne alternative løsninger for bakkenettet?

- Telenor vil kunne være med på vurderinger som kan gi NTV gode løsninger for kringkasting tidligst mulig, sier Baksaas til Telecom Revy.

På Nkom Agenda understreket Nødnett-general Tor Helge Lyngstøl at det er viktig for Nødnettet å sikre seg en del av 700 MHz-båndet.

Frekvensdirektør John Eivind Velure i Nkom sier at dersom det skal skje må det skje i forståelse med NTV på grunn av deres konsesjon. Nkom vil ikke så langt si når en auksjon på 700 MHz kan skje – bortsett fra at det vil bli etter jul. På den annen side: Nkom har i EU-sammenheng innledet et mye nærmere samarbeid om felles nordisk opptreden.

Ved siden av Telenor er det NRK og TV2 som eier NTV og RiksTV. Dersom 700 til mobil skal komme før 2021, må det finnes en løsning for NTV der høyst sannsynlig mobiloperatørene må betale for omleggingen til andre frekvenser for NTV. Samtidig må departementet treffe vedtak om at det skal skje tidligere og da må nok floken med NTV ha funnet en løsning som også NRK og TV2 kan akseptere.

Telekom