Dramatisk økning i mobil-chat

Dramatisk økning i mobil-chat

- Vi snakker mindre i telefon, men vi kommuniserer mye mer, ifølge statlig teletopp.

Fra 2011 til 2013 ble både andelen som daglig bruker e-post og sosiale medier på mobilen, mer enn fordoblet. Også andre kommunikasjonstjenester over mobilen øker kraftig.

Resultatene kommer frem i den omfattende undersøkelsen «Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester», som Post- og teletilsynet (PT) gjennomførte forsommeren 2013. den ble presentert på en pressekonferanse i Oslo onsdag.

Den viktigste endringen fra 2011 til 2013 er den markante endringen i hvordan folk bruker mobiltelefonen, i løpet av denne relativt korte perioden. Selve ringemønsteret er relativt likt, i den forstand at vi ringer like mye som før. Vi ringer imidlertid mindre med fasttelefon.

Når det gjelder surfing på Internett, bruk av meldetjenester og ikke minst e-post og sosiale medier, er det imidlertid en kraftig økning i bruken i alle aldersgrupper.

Økningen faller sammen med sterkt reduserte priser i datatrafikk på mange abonnementer i toårsperioden etter forrige måling.

- I sommer og i høst har det i tillegg vært kampanjer med stor økning av inkludert datakapasitet i abonnementer fra en rekke mobilselskap. Jeg vil derfor anta at bildet i realiteten er enda mer markant endret fra 2011, hvis undersøkelsen hadde vært gjort i dag, sier PT-direktør Torstein Olsen som oppsummerer funnene slik:

- Vi snakker mindre i telefon, men vi kommuniserer mye mer, sier PT-sjefen.

Mobil surfing mer enn doblet

 • Andelen som surfer på Internett via mobilen hver dag, har økt fra 22 prosent i 2011 til 53 prosent i 2013.
 • Sosiale medier, som f eks Facebook, er en viktig driver for bruk av Internett på mobilen.
 • Andelen som bruker sosial|e medier hver dag, har økt fra 15 prosent i 2011 til 42 prosent i 2013.
 • Andelen som daglig sender direktemeldinger på mobilen (iMessage, WhatsApp o.l.), har økt fra 3prosent i 2011 til 23 prosent i 2013
 • Nesten halvparten (42 prosent) sender eller mottar e-post hver dag på mobilen. Tallet i 2011 var 16 prosent.
 • Det er de yngre aldersgruppene som er mest aktive på Internett, særlig på mobiltelefonen.
 • I aldersgruppen 15 til 25 år, er andelen som daglig surfer på Internett med mobilen hele 80 prosent.
 • Andelen synker med alder og er 9 prosent i gruppen over 66 år. I denne gruppen var det nesten ingen som brukte Internett på mobilen i 2011.
 • Den økte bruken avhenger i stor grad av at man har såkalt smarttelefon (f eks iPhone, Samsung Galaxy, Sony Z osv.)
 • 72 prosent svarer at den siste mobiltelefonen de kjøpte var en smarttelefon. Andelen som har smarttelefon er noe høyere hos menn enn kvinner, og høyest i yngre aldersgrupper.
 • Andelen som svarer at den siste mobiltelefonen de kjøpte var en smarttelefon, var hele 90 prosent i aldersgruppen 15-25 år.

Et interessant trekk er at kvinner bruker epost mye mindre enn menn mens det ikke er signifikante forskjeller på bruk av sosiale medier.

Pris avgjørende i mobil

Undersøkelsen bekrefter det operatørene også rapporterer. Ca. ¼ av kunjdene bytter operatør i løpet av året. 60 prosent oppgir at de bytter for å få lavere kostnader mens alle andre kriterier som dekning, hastighet, ny telefon og misnøye med operatør m.fl. alle bare veier med 8 til 16 prosent hver.

Samtidig er det verdt å merke seg at hele 60 prosent er fornøyd med den operatørene de har. Dekning tillegges mye større vekt i Nord-Norge, Hedmarog Møre- og Romsdal enn i mer urbane strøk.

I fastnettet derimot betyr hastighet mye. 18 prosent av de som har byttet operatør siste året har byttet til fiber, 15 prosent til kabel og overraskende nok 13 prosent til xDSL – sannsynligvis må det være fra ADSL til VDSL.

I fastmarkedet er det tilgangen til høyere hastighet og flere TV-tjenester som motiverer byttene. I Mobilmarkedet pris.

Utvalget i undersøkelsen er landsdekkende og representativt, og respondentene er mellom 15 og 80 år. De har svart på hvordan de bruker ulike elektroniske kommunikasjonstjenester, om de er fornøyde, hvorfor de har byttet for eksempel mobiltelefoniselskap (eller latt være), hva de synes om prisene osv. PT sendte ut 7000 spørreskjema og fikk 24 prosent av dem besvart tilbake. Undersøkelsen er gjennomført en gang tidligere i 2011.

Les om:

Telekom