Dropper regulering av fasttelefoni

Dropper regulering av fasttelefoni

Men Telenor må fortsatt leie ut kobber til konkurrentene, vedtar PT.

Telenors tilbud til sluttbrukere på fasttelefon har siden 2006 vært regulert for å sikre konkurranse, i henhold til det europeiske overvåkingsorganet ESAs anbefaling. Men nå opphever Post- og teletilsynet (PT) kravene til ikke-diskriminering, begrensninger i Telenors mulighet for koblingssalg av bredbåndstelefoni med andre ekomtjenester samt utvidede krav til offentliggjøring av priser og vilkår.

- Vi mener det er tilstrekkelig konkurranse i trafikkmarkedet og vil derfor oppheve reguleringen. Mange baserer seg nå på kobbernettet og mange på ip-telefoni, så på trafikk er det ikke lenger behov for forhåndsregulering, sier avdelingsdirektør i PT, Torstein Olsen.

Reguleringen har ikke hatt store konsekvenser for Telenor, noe som er en av årsakene til at PT nå fjerner ordningen. Konkret har Telenor blant annet ikke fått lov til å forskjellsbehandle kunder ved å gi rabatter til sammenslutninger.

Riktignok vil reguleringen av abonnementsmarkedet på grossistnivå bli opprettholdt, som innebærer at Telenor fortsatt er pliktig til å tilby videresalg av abonnement til andre selskaper med fasttelefoni, som i praksis betyr at andre selskaper får tilgang til kobbernettet.

- Vi synes det er ålreit å se at vi har lykkes i å skape konkurranse i en grad som gjør at vi kan trekke oss tilbake. Det er en suksesshistorie. Og det er helt i tråd med det som skjer ellers i Europa. De aller fleste har trukket tilbake reguleringen. Det markedet det er snakk om er heller ikke lenger på ESAs liste over relevante markeder, sier Olsen.

Nå skal det hele ut på høring før PTs vedtak fattes.

Telenor ønsker ikke å kommentere hva som blir konsekvensen av at reguleringen fjernes fordi det må utredes først.

Les om:

Telekom