Du skal få bredere bredbånd

Du skal få bredere bredbånd

Regjeringen gir 83 millioner så du får surfet kjappere. Også dekningshull skal tettes.

Det var ikke helt fritt for politisk snikreklame da Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) i dag samlet inn et lite pressekorps for å fortelle om «midler til bredbånd og videre arbeid». Departementsministerne slo seg kraftig på brystet.

- Vi har oppfylt Soria Moria-erklæringen på bredbåndsmålene, med dekning på 98,8 prosent, 99,8 prosent om en regner med mobilt bredbånd. Egentlig kan man lene seg tilbake i stolen og si at «det var det,» men da kjenner du ikke disse offensive partiene, sier FAD-minister Heidi Grande Røys (SV).

- Vi har siden 2006 brukt mer enn 850 millioner kroner til bredbåndsformål. I dag bevilger vi 83 nye millioner, sier Magnhild Meltveit Kleppa (SP), KRD-minister.

- Vi har som mål at folk skal kunne bosette seg hvor de vil, og da er lik tilgang til bredbånd avgjørende, utdyper hun.

Bredere bånd

Pengene skal 16 av fylkeskommunene få, og særlig Nordland og Troms får store summer; henholdsvis 16,8 og 10,6 millioner. Pengene skal kommunene innenfor visse rammer få disponere selv, men målet er å gjøre bredbåndet enda kjappere samt å bygge ut bredbåndshull på kartet.

- Jeg pleier å fortelle om en bedrift i Lofoten som trues med statlige gebyrer fordi de ikke får levert oppgavene sine. Bredbåndet klapper sammen fordi oppgavefilene er for store, sier Grande Røys.

Dette skal altså bli en saga blott for Lofoten-bedriften om alt går etter planen. Grande Røys forteller at KRD, FAD og potensielt et par andre departementer skal sette ned et eksternt arbeidsutvalg som skal ta rede på hva som konkret bør være hastighetsmålene de kommende årene, samt hvordan disse målene skal nås.

Regjeringen fikk på pukkelen etter å ha lagt frem statsbudsjett for 2009 i oktober i fjor. IKT Norges Per Morten Hoff var da skuffet over at regjeringen ikke hadde satt av noen penger rettet mot nettopp utbygging av bredbåndshastighet. Men pipen har altså fått en annen låt nå.

- Teknologien utvikler seg. For få år siden var snittet 1 mbit/s, nå er det fire. Tjenestene som går gjennom bredbåndet utvikler seg også, for eksempel med Facebook og Web 2.0 der en laster opp bilder og lyd. Derfor skal vi sette ned utvalget. Rapporten fra utvalget blir klar i løpet av sommeren, sier hun, før hun fortsetter med glimt i øyet:

- Det er en slags tidlig tenketank for Soria Moria 2. Vi regner jo med at vi kommer i regjering neste periode også.

«Der ingen skulle tru...»

Pengene fylkeskommunene får er ment til å fungere som et spleiselag, slik ordningen Høykom fungerte. Les hvor mye ditt fylke får på neste side!

Telekom