Dyr roaming opphører i EU

ROAMING-STOPP: EU vil ha slutt på høye roaming-kostnader.

Dyr roaming opphører i EU

Nettnøytralitet og like vilkår for telekommunikasjon i hele det indre marked når en milepæl om to år.

Innimellom en krise i Sør-Europa kverner resten av EU-systemet videre på andre reguleringer og felles regler.

Denne uka ble det enighet mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EU-rådet om hva som skal inn i nye telekomreguleringer som skal foreslås i detalj i 2016. Målet er at de skal tre i kraft i juni 2017.

Nøytral og lavere priser

Viktigste grep er vern om nettnøytralitet, forbud mot høye roaming-tillegg på mobilbruk og felles regler for bruk og tildeling av radiofrekvenser for mobilbruk i hele det indre marked.

Gjennom EØS-avtalen vil de samme reguleringene også gjelde i en eller annen form i Norge, men detaljene for og hvordan dette vil innføres er ikke klare før detaljene i reguleringene er på plass neste år.

– EU-europeere har etterlyst og forventet slutten på høye roaming-tillegg og regler for nettnøytralitet en god stund. Vi har fortsatt mye arbeid igjen før vi har laget et digitalt indre marked, sa vise-komissær Andrus Ansip i EU-kommisjonen når enigheten i forhandlingene ble annonsert, melder Mobile World.

Avtalen setter 15. juni 2017 som sluttdato for å kunne kreve dyre roaming-tillegg fra mobilkunder som vil bruke egne mobilabonnementer fra et land i et annet land i det indre marked.

Begrensinger mot misbruk

Helt fritt fram er det ikke. Regler for å hindre misbruk er på plass, og er en av grunnene til at forhandlingene har vart i votter og vintre.

Viktigste hinder er å hindre kunder fra å kjøpe lokale SIM-kort og abonnement i land med de laveste mobiltakster og ta dem med for permanent i hjemland med høyere lokale takster. Eller for den saks skyld tar med seg et billig SIM-kort/Abo fra hjemlandet når de flytter permanent til et annet EØS-land med høyere takster.

Her legges det inn en type kvotemåling for bruk som når den overstiges vil gi rom for et pristillegg/ «roaming» -gebyr. Dette gebyret skal imidlertid reguleres slik at det ikke skal bli like dyrt som dagens roaming-gebyrer.

Det blir opp til EU-kommisjonen å fastsette hvor høy denne kvoten skal være.

Nettnøytralitet garantert

På vei til lav-roaming-Europa kan mobiltelefon-brukerne allerede fra april neste år oppleve at nye reguleringer reduserer roaming-gebyrer med 75 prosent i EU. 


Nettnøytralitet blir regulert ut fra et grunnprinsipp om fri tilgang for alle i den nye enigheten. Det blir ikke tillatt å blokkere eller redusere hastighet etter bruker, eller godta at noen innholdsleverandør kan betale seg til høyrer trafikkapasitet.

Dette innebærer ikke at det blir helt fritt fram. Noen begrensinger vil være tillatt. Kommisjonen lister opp blokkering av innhold som anses ulovlig, trafikk som misbruker nettverk som for eksempel skadevare eller massive distribuerte dataangrep (DDoS), foreldrekontroll eller anti-søppelposttiltak eller kortvarige reguleringer for å løse opp datatrafikkorker. Underinvesteringer eller lav kapasitet som skyldes utbyggingstakt er ikke grunnlag for å krenke nettnøytralitet.

Les om:

Telekom