EDB Ergo gjør Oslo kommune mobil

EDB Ergo gjør Oslo kommune mobil

Ny millionavtale speiler en mobil utvikling i kommune-Norge.

EDB Ergogroup skal levere fast- og mobiltelefonitrafikk til Oslo kommune, og hjelpe kommunen over til ip-telefoni.

Avtalen mellom EDB Ergogroup er toårig, og har en forventet samlet verdi på om lag 75 millioner kroner.

- Oslo kommune er en av de større norske innkjøperne av denne type tjenester, og for EDB ErgoGroup er avtalen et viktig fundament for å utvikle nye mobile tjenester for alle våre kunder, sier Terje Mjøs, konsernsjef i EDB ErgoGroup, i en pressemelding.

Oslo kommune har i dag om lag 15.000 mobilabonnement, og antallet mobilabonnementer forventets å vokse i takt med at nye mobile tjenester tas i bruk i tjenesteproduksjonen. For eksempel forventes det økt bruk av mobile enheter som PDA-er for å kunne lette arbeidet i pleie- og omsorgssektoren.

Mobiltelefoni

- Vi ser at kommunen trenger mer mobilitet. Det Oslo gjør er en del av trenden som vi ser generelt hos mange. Flere og flere vikrsomheter går over fra analog telefoni til til ip-telefoni. Det gir mange flere muligheter, forteller Torgeir Kristiansen, informasjonssjef EDB ErgoGroup, til Computerworld.

Ifølge Kristiansen er det også vanlig at man satser mer på mobile løsninger for alle ansatte.

- Særlig på områder som pleie og omsorg vil det skape nye muligheter.

Mer datatrafikk

For de ansatte i Oslo-kommune er avtalen ett nytt skritt i retning av et mer mobilt arbeidsliv, men hvor langt det går for de ulike deler av kommunen kan ikke avdelingsdirektør Gunnar Wedde i konserninnkjøp i Utviklings- og kompetanseetaten si.

- Vi ønsker primært å legge tilrette rammebetingelsene for kommunen, men det er opp til den enkelt virksomhet hvordan de benytter seg av det, sier han til Computerworld.

Ifølge Wedde er det en tydelig endring i bruk at telefonitjenester innen kommenusektoren.

- Det pågår for eksempel en satsing på håndholdte enheter i hjemmetjenesten. Vi merker en dreining til mer og mer datatrafikk, mens samtaletrafikken ikke øker, sier han.

Det skyldes fagsystemene som kan nås via mobilnettet, med den sikkerhetten det krever.

- Vi har også innført en Exchange-løsning for bruk av Outlook og kalender. Dette er et vekstområde.

Også hjemmekontor er et område med vekst. Oslo tilbyr sine ansatte allerede en Citrix-basert løsning, men ser på mulighetene å gjør denne mer fleksibelt gjennom mobilt bredbånd.

- I alt vil kostnadene på telefoni blir mindre, når vi kvitter oss med de mange fastlinjene til fordel for mobile løsninger, sier Wedde.

Ip-telefoni

- Mobilitet kan gi store muligheter til å forbedre kommunale tjenester, samtidig som det forenkler hverdagen for de ansatte. Men med økt bruk kommer også økte kostnader. Med denne avtalen er Oslo kommune godt forberedt - ved å sikre seg en kostnadseffektiv avtale som også gir stor forutsigbarhet, sier Mjøs i pressemeldingen.

Som en del av leveransen har kommunen intensjoner om gradvis å fase over fasttelefoni fra gamle hussentraler til IP-telefoni. EDB ErgoGroup drifter allerede i dag Oslo kommunes sentralbordløsning, kjent som 02180. Som en del av den nye avtalen skal det også utvikles en ny løsning for fraværsmarkering på mobilen, slik at sentralbordet lettere kan se hvem som er tilgjengelig og hvem som er opptatt.

Telenor er underleverandør i avtalen. Avtaleperioden er to år med opsjon på forlengelse i ett pluss ett år.

Telekom