Elleve døde for Telenor

Elleve døde for Telenor

En ny rapport slår fast at det er elleve dødsfall knyttet til Telenors underleverandører i Bangladesh. Se listen over ulykkene her.

Som et ledd i arbeidet med å sikre arbeidsforholdene hos underleverandører til Grameenphone i Bangladesh har Telenor nå fått utarbeidet en oversikt over dødsulykker i perioden mai 2007 til mai 2008. I tillegg presenteres en oversikt over Grameenphones HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet).

- Dessverre har flere personer mistet livet på jobb for våre leverandører i Bangladesh, og vi beklager ethvert dødsfall. Som jeg tidligere har sagt smerter dette oss, og bedre systemer og kontrollrutiner for oppfølging av selskapets underleverandører har høy prioritet, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor, i en pressemelding.

Telenor har ikke som praksis å rapportere oversikt over ulykker hos underleverandører, men som et ledd i arbeidet med å gå gjennom virksomheten til underleverandørene finner selskapet det nå naturlig å rapportere om forholdene som er avdekket, fortsetter meldingen. Dette vil også bli sendt til viktige långivere til Grameenphone.

Ulike type ulykker

Oversikten omfatter arbeidsulykker hos underleverandører, men også trafikkulykker, slangebitt og hjertestans. Fire av dødsfallene har vært omtalt i pressen tidligere, de resterende fem er nytt for både Telenor og offentligheten. Det er viktig å understreke at dette er de dødsfallene hos underleverandører til Grameenphone som selskapet nå har oversikt over. I tillegg er det rapportert om to dødsfall etter trafikkulykker der Grameenphones biler har vært involvert.

Som et ledd i arbeidet med å sikre arbeidsforholdene hos underleverandører til Grameenphone i Bangladesh har Telenor nå fått utarbeidet en oversikt over dødsulykker i perioden mai 2007 til mai 2008.

Her er listen:

- En ansatt hos leverandøren Concrete Steel Technologies Ltd. omkom etter å ha falt fra et tak under besøk på en av Grameenphones installasjoner 11. mai 2007.

- En ansatt hos leverandøren Confidence Steel omkom etter å ha falt i et kar med varm væske på leverandørens fabrikk 6. juli. 2007.

- En ung jente omkom etter å ha kommet i kontakt med en strømførende kabel i et gjerde utenfor byggeplass 11. oktober 2007.

- En ansatt hos leverandøren Hitachi Refrigeration and Engineering Works omkom som følge av hjertestans under arbeid utført hos Grameenphone 21. november 2007.

- En ansatt hos leverandøren Rocky International omkom etter å ha falt ned fra et stillas under oppussingsarbeider hos Grameenphone 25. februar 2008.

- To ansatte hos leverandøren OOH Add Firm omkom etter å ha kommet i kontakt med strømførende ledninger da de skulle henge opp et reklameskilt for Grameenphone 24. mars 2008.

- En ansatt hos leverandøren Mak Consortium omkom etter å ha falt ned fra en av Grameephones antennemaster 3. mai 2008.

- En ansatt hos leverandøren Brothers Construction Company omkom etter å ha blitt utsatt for slangebitt under arbeid for Grameenphone 27. mai 2008.

- I tillegg er to sivile personer omkommet i trafikkulykker der biler fra Grameenphone var involvert, 20. juni 2007 og 25. april 2008.

Telekom