ROPER VARSKO: Berit Svendsen etterlyser en nasjonal dugnad for grupper som sakker akterut.

ROPER VARSKO: Berit Svendsen etterlyser en nasjonal dugnad for grupper som sakker akterut.

-En formidabel oppgave

Telenors mål er igjen å ta markedsandeler i bredbåndmarkedet. Det betyr at de må opp i en årlig vekst på minst 30-40 000 kunder mot tilnærmet nullvekst i år.

- Vårt mål er igjen å ta markedsandeler via å utnytte det nettet vi har bedre. Vi trenger å bli mye mer aggressiv på fastnettsiden, sa konsernsjef Sigve Brekke under resultatframleggelsen.

16 000 nye på høy hastighet

Telenor fikk 16 000 flere høyhastighetskunder i tredje kvartal og 72 000 de siste 12 måneder. Da har de definert høyhastighet som Next Generation Network (NGA=30 Mbps nedstrøms). Hovedtyngden av denne veksten er VDSL-kunder – det vil si høyhastighets kobberaksess.

Med tilbakegang i antall bredbåndskunder første halvår, 2000 i vekst i tredje kvartal og kanskje noe mer i fjerde kvartal, ligger Telenor an til i år å få en nær nullvekst i antall bredbåndskunder samtidig som ARPU per kunde går opp.
- Telecom Revy anslår veksten bare på kabel og fiber i år til mer enn 110 000. I tillegg kommer VDSL. Det må bety at dere må ha en kundevekst på minst 30-40 000 på årsbasis for å ta markedsandeler igjen?
- Ja, det stemmer. Vi må øke kundetallet med flere titusen. Oppgaven er formidabel, men du vet når den store Telenor-skuta kommer i siget, pleier det å gjøre betydelige utslag, svarer Norges-sjef Berit Svendsen.

Regulatorisk nøtt

- Medisinen syns i hovedsak å være modernisert kobbernett med høye hastigheter via G.Fast og VDSL2+. Når vil vi se disse tilbudene?
- VDSL selger vi allerede. Når vi kan komme med hastigheter på over 100 Mbps er mye avhengig av myndighetene. Vi er regulert. Samtidig er det slik at G.Fast kan bare en operatør tilby fra hver node. I markedet betyr det at vi må over fra operatøraksess til wholesale for andre leietakere. Det er en utfordring regulatorisk der vi er avhengig av at myndighetene gir oss åpning for den betydelige forbedringen av bredbåndstilbudet dette kan bety. Teknologisk ligger alt til rette også med TV-distribusjon via G.Fast og VDSL, sier Berit Svendsen.

- Men ute på landet er det fortsatt mye ADSL og TV via satellitt. Telenor har solide inntekter fra disse husstandene. Er dere egentlig interessert i å bygge skikkelig brede bånd på bygdene?
- Bredbånd er morgendagens bærer av TV-tilbudet. Telenor ønsker å gi alle i Norge et skikkelig bredbåndsnett og å bidra til at vi blir Europas best digitaliserte samfunn. Da kan vi ikke klamre oss til gårdagens teknologiske løsninger, svarer Berit Svendsen.

- Landets skal få en ny ekomplan. Hvis du bare får ett ønske om hva den skal inneholde – hva er det?
- Regulatoriske rammer må moderniseres  og et nytt graveregime må på plass. Skal vi evne å digitalisere landet for alle må eksempelvis gravegebyrer reduseres, sier Berit Svendsen.

Det hun er mest stolt av i Telenor Norge så langt i år er at selskapet har maktet å få til en flat kostnadsutvikling og samtidig på årsbasis vil greie å ta igjen hele inntektstapet på 500 millioner kroner som leieavtalen med Tele2 betydde.

 

Les om:

Telekom