EU kan gi høyere mobilpriser

EU kan gi høyere mobilpriser

Dersom EU-kommisjonens forslag om å fjerne roamingpriser blir vedtatt, kan det føre til høyere mobilpriser i Norge.

I dag torsdag samles telekom-statsrådene i EUs medlemsland til ministermøte i Brussel. På dagsorden er EU-kommisjonens forslag til nytt regulatorisk rammeverk for telekommunikasjon. Hensikten er å skape et enhetlig europeisk marked for tele- og mobiltjenester. Det er ikke lagt opp til noe vedtak i dag. Bare drøftinger. Der vil Sveriges IT-minister Anna-Karin Hatt framføre svenske operatørenes bekymring. De samsvarer med hva norske operatører mener.

Kommisjonens forslag

EU-kommisjonen vedtok sitt forslag har tre hovedpunkter:

  • Mobilabonnementer skal gjelde over hele EU, og operatører skal ikke ta seg ekstra betalt for gjesting («roaming»), verken for data eller samtaler.
  • Enklere regler skal motivere selskaper til å investere mer og utvide over landegrensen
  • Nettnøytralitet skal vernes over hele EU.

Operatørenes utfordringer

Mobiloperatører over hele Europa har framført stor skepsis til forslaget selv om de i prinsippet ikke er mot å fjerne roaming-tillegget. Det er to hovedårsaker til protestene:

1. Forslaget til kommisjon tar ikke hensyn til operatørens kostnader og det incitament de må ha for å fortsette de store nettinvesteringene.

2. Ved bare å regulere sluttbrukerprisene havner for eksempel norske og svenske operatører med framtidsrettet prismodeller i en kattepine ved at grossistprisen for å kjøpe tilgang til andre lands nett – spesielt de søreuropeiske – overgår hva de tar betalt for samme datamengde hjemme. Grossistprisen bli enkelte steder høyere enn sluttbrukerprisen.

Det er nettopp dette forholdet som kan føre til at for eksempel NetCom må betale mer til en spansk operatør når kundene oppholder seg i Spania og surfer mye på norsk abonnement.

Det faktum at nettutviklingen og tjenesteutviklingen er forskjellig fra land til land kompliserer bildet.

Snyltere i nettene

En annen innvending er at bedrifter kan tegne abonnement i et land med lave priser for å bruke disse kanskje i hovedsak i et land med kanskje mer avansert nett og høyere priser. Det foreslåtte regelverket kan også åpne for at virtuelle operatører kan opptre som snyltere i andres nett.

- Vi er skeptiske til kommisjonens forslag. Som vi ser det angriper man ikke selve problemet – bare symptomene. Problemet er de høye grossistprisene og med kommisjonens forslag ser vi et problemet med at de svenske prisene kanskje tvinges å gå opp ettersom grossistprisene bibeholdes på et ganske høyt nivå, sier politisk rådgiver hos Anna-Karin Hatt, Henrik Ishihara til ComputerSweden.

Tele2s konsernsjef Thomas Ekman sa under et møte med kommisjonær Neelie Kroes tidligere i høst at det vil finnes eksempler der Tele2 bare kan ta 1,8 eurcent per MB mens de må betale en grossistpris på 5 eurocent mer MB.

Når endelig vedtak fattes i EU er uklart. Norge er imidlertid forpliktet til å følge det som blir vedtatt via EØS-avtalen.

Les om:

Telekom