EU skal samles til ett tele-rike

EU skal samles til ett tele-rike

Europa skal før 2014 bli ett telemarked der selskapene opererer på kryss og tvers. Roaming-avgifter kan bli fjernet.

EU vil sette opp tempoet for planen om å gjøre hele EU-området om til én sammenhengende tele-region, skriver Computerworld Danmark.

Målet er at den omfattende planen skal være klar før neste valg i EU-parlamentet i 2014.

Ifølge Financial Times vil EU presentere planene for det nye europeiske telemarkedet i juni, noe som er flere måneder før det som opprinnelig var planlagt.

Fremrykket i tidsplanen vil gjøre det mulig å implementere planene innen årsskiftet, skriver avisen.

Større selskaper

Ifølge Financial Times er etableringen av et sammenhengende europeisk telemarked blitt et viktig tema for EU-kommissær Neelie Kroes.

- Vi akselererer vårt arbeid. Det er avgjørende for sektoren og for økonomien, sier hun.

- Det er min høyeste prioritet i 2013 at vi sørger for at vi blir enige med regjeringene om de elementene som skal ligge til grunn for en sammenhengende market.

Det er fortsatt for tidlig å kommentere detaljene i den nye strukturen som Kroos jobber med, men den grunnleggende ideen er å eliminere de nasjonale forskjellene som eksisterer mellom de europeiske teleselskapene.

Forskjellene som eksisterer i dag gjør det å fusjonere selskapene en tungvint prosess, og gjør det også vanskelig å komme inn på markeder i andre europeiske land.

Med den nye strukturen kan det for eksempel bli mulig å innføre et europeisk telefonnummer-system, noe som etter hvert kan eliminere roaming-takstene mellom de europeiske landene.

Felles Europeiske mobillisenser

Det vil også kunne bli mulig for EU å utstede felles-europeiske telelisenser til mobil-operatører.

Mange europeiske teleselskaper har klaget på at de er hemmet på grunn av EUs regler og reguleringer som de mener motarbeider konsoliderings-ønsker i markedet.

Dette presset skal ha ført til en utvikling med et fallende salg i hele den europeiske telebransjen.

Les om:

Telekom