EU tar frekvensinitiativ

EU tar frekvensinitiativ

EU skal utrede hvordan 470-790-frekvensene skal anvendes. Kommisjonær Kroes vil ha fart i arbeidet.

I dag anvendes disse frekvensene til TV, men de er også særdeles attraktive for mobilbransjen. Som kjent har PT også nedsatt en arbeidsgruppe i Norge bestående kun av NTV, NRK og PT. EUs hurtigarbeidende arbeidsgruppe tar også med seg mobilbransjen.

Trenger ny konsensus

- Europa må anvende frekvensene mer effektivt om vi skal dra nytte av den siste utviklingen innen TV og Internet. Derfor trenger vi en ny konsensus om hvordan vi skal anvende disse frekvensene, sier Neelie Kroes i en pressmelding. Hun gjør det klart at dagens fordeling ikke kommer til å fungere med framtidens TV-vaner.

Strategi før sommeren

Hun nedsetter samtidig en hurtigarbeidende gruppe av sentrale personer innen TV-bransjen og mobilbransjen som raskt sammen med medlemsstatene skal utarbeide en langsiktig strategi for frekvensbruken. I denne gruppen sitter blant annet Telia Soneras nettsjef Tommy Ljunggren, Teracoms policysleder Lars Backlund og Ericssons Peter Olson, melder Computer Sweden.

Noe av det viktigste er at denne gruppen skal arbeide raskt. Før sommeren skal den komme med sitt forslag til kommisjonen.

I Norge har NTV konsesjon på disse frekvensene fram til 2021. Mye kan nå tyde på at EU vil presse fram en raskere åpning for bruk av spesielt 700 MHz-båndet enn det. I Finland har de alt vedtatt å ta i bruk 700-båndet til mobil fra 2017.

Problematikken vil bli behørig diskutert på Telecom Revys arrangement Telecom World på Island 12.-13.februar.

Les om:

Telekom