EU vil regulere Messenger og Whatsapp

URETTFERDIG: Telekomoperatører mener meldingstjenester som Whatsapp og Messenger må reguleres som deres egne tradisjonelle SMS og MMS-tjenester. Foto: IDG News Service

EU vil regulere Messenger og Whatsapp

Meldingstjenester som Facebook Messenger, Whatsapp og Skype kan bli regulert på lik linje med tradisjonelle teletjenester som SMS og MMS.

Det er EU-kommisjonen som har tatt et initiativ til å legge disse meldingstjenestene under samme paraplys som tradisjonell telekom. Det melder Financial Times.

Det er de store europeiske teleoperatørene som har irritert seg over at disse nettbaserte meldingstjenestene har laget problemer for deres meldingstjenester. Som regelverket er i dag faller Whatsapp og Messenger utenfor tradisjonell regulering.

Operatører som Telefonica og franske Orange har klaget over at de internett-baserte tjenestene blir fordelaktig behandlet.  Det er ventet at kommisjonen legger fram sitt initielle forslag i september om å regulere begge typer tjenester likt.

Forslaget er forventet å skape betydelig diskusjon både mellom medlemsstatene i EU og de ulike lobbyene.

Begge typer meldinger inkludert

Det ble totalt sendt om lag 7,3 milliarder meldinger i norske mobilnett i 2015. Det er nesten 331 millioner mer enn i 2014. Til sammenligning var det en økning på 230 millioner meldinger fra 2013 til 2014.

I gjennomsnitt sendte norske mobilkunder 95 meldinger per måned i 2015. I 2014 lå gjennomsnittet på 91 meldinger per måned. Av dette utgjør antall SMS-meldinger henholdsvis 92 i 2015 og 89 i 2014.

Fra 2009 ble det for første gang registrert nedgang i antall sendte SMS-meldinger. Med unntak av 2012, har nedgangen fortsatt frem til 2013. Siden 2013 har det igjen vært en jevn økning i antall sendte SMS-meldinger. Mobilabonnentene sendte mer enn 6,3 milliarder SMS-meldinger i 2015. Det er 85 millioner mer enn i 2014.

Denne utviklingen har funnet sted til tross for de internett-baserte meldingstjenestene. En av årsakene er sannsynligvis at SMS og MMS i praksis er inkludert «gratis» i de fleste abonnement som er basert på datapakker med gratis tale og meldinger. Meldingstjenestene utgjør en beskjeden del av operatørenes inntekter. Tale og meldinger utgjør samlet i 2015 20 prosent av de norske operatørenes mobilinntekter mens det så sent som i 2010 utgjorde 64 prosent.

I norsk sammenheng kan det virke som EU-kommisjonen nå vil regulere en del av telemarkedet som alt i praksis er inkludert  i de fleste abonnement.

Fordelen med SMS og MMS i forhold til, for eksempel Messenger, er at via de direkte teletjenestene når du all verdens mobilabonnenter med sine mobilnummer lett tilgjengelig mens du på de internett-baserte tjenestene når de du har epostadressen til og/eller er med i ditt sosiale nettverk.

Hvem som da har størst glede av hva er sannsynligvis et spørsmål om alder.

Telekom