Feil i programvare knelte Telenor

Feil i programvare knelte Telenor

Telenor har funnet feilen som gjorde at selskapets mobilnett gikk ned i juni.

I juni skapte Telenor store overskrifter i landets medier da deres mobilnett gikk ned for telling for mange kunder - den mest omfattende feilen i mobilnettet siden det ble satt i gang i 1993. Nå har selskapet analysert hendelsesforløpet sammen med sin underleverandør Ericsson og funnet ut mer konkret om rotårsaken til den uheldige hendelsen.

Les også: - Samme feil skal ikke skje igjen

Rotårsaken er en konkret feil i programvaren som er installert i sentralene for mobil tale, skriver Telenor i en pressemelding. Feilen er i ferd med å rettes.

I tillegg viser analysene at enkelte endringer i design og dimensjonering vil bidra både til å redusere signaleringstrafikken, samt forbedre nettets evne til å håndtere slike store topper i signaleringstrafikk som vi opplevde 10. juni, sier Norgessjef Ragnar Kårhus.

Han mener kunder nå kan føle seg trygge på kvaliteten i Telenors nett.

Rapport til PT

Problemene i mobilnettet i juni ble utløst av to ulike hendelser som forårsaket en økning i signaleringstrafikken; en omstart av en server for mobilt bredbånd etter en feilsituasjon den 10. juni og brudd i et samband i transportnettet den 17. juni.

- Dette er hendelser som kan skje fra tid til annen og som kan skape tregheter i trafikkavviklingen i mobilnettet, uten at det skal skape et stort utfall, sier Kårhus.

Telenor har sendt en rapport til Post- og Teletilsynet om årsakene til feilsituasjonen i mobilnettet. Rapporten tydeliggjør at det ikke er antall smarttelefoner eller den høye trafikken som var rundt utfartshelgen den 10. juni som førte til problemer i mobilnettet.

- Det har tatt tid, men dette har vært en kompleks situasjon som det har vært viktig å gå grundig gjennom. Jeg er glad for at vi nå har kommet til bunns i denne saken, sier Kårhus.

Fremover

Nå vil han se fremover, i retning av sin oppgradering av totalmodernisering av mobilnettet tilpasset mobilbruken fremover. Men det tas også grep på kort sikt,

- Siden feilen oppstod i juni, og i påvente av identifisering av rotårsak, har vi iverksatt tiltak for å styrke mobilnettet. Fra midten av august vil signaleringskapasiteten være forbedret. Endelig feilretting med implementering av oppdatert programvare fra Ericsson vil være ferdigstilt innen utgangen av september. Vi har også kontinuerlig overvåkning av nettet og ekstra bemanning i tiden fremover, sier Kårhus.

Telenor har i tiden etter feilsituasjonen jobbet tett og godt sammen med underleverandører.

- Jeg er svært glad for det samarbeidet vi har hatt. Ericsson har blant annet gjenskapt feilsituasjonen i laboratorium for at vi skal være helt sikre på at vi nå har kommet til bunns i hva som gikk galt, sier Kårhus.

Les om:

Telekom