Fiber Norge forener fiberlinjer

Fiber Norge forener fiberlinjer

Selskapet Fiber Norge knytter sammen regionale fiberstrekk til et fellesnett.

Det har vært et prosjekt, men nå blir det et selskap. Fiber Norge, med Hafslund i ryggen, knytter sammen regionale fibernett til et nasjonalt høykapasitetsnett for optiske kanaler.

«Fiber Norge legger til rette for datakommunikasjonstjenester i distriktene på nivå med tilbudene i sentrale strøk, og vil være en partner for kunder som har et regionalt eller nasjonalt behov for effektive datatjenester,» heter det i en pressemelding.

Økende behov

Selskapet, som er under etablering, ser for seg kunder fra helsesektoren, mediabransjen og datasenter.

- Behovet for transportkapasitet i nettet øker 60 prosent i året, og Fiber Norge ønsker å ta sin andel av dette voksende markedet, sier investeringsdirektør Bjørn Einar Kihl i Hafslund Venture.

Fiber Norge vil delvis eies av Haslund Telekom Nettjenester, og de lokale bredbåndsselskapene som blir partnere i det nye selskapet vil motta en forholdsmessig andel av transportinntektene.

«Fiber Norge består av likestilte fibereiere som knytter regionale fiberstrekk sammen til et nasjonalt nett med en felles teknisk og merkantil palttform,» forklarer Fiber Norge på sine nylagde nettsider.

Fellesnett

- Regionale fibereiere har tatt store investeringer i fiberutbygging, ofte uten å få den nødvendige inntjeningen. Ved å knytte de lokale nettene sammen etablerer vi et konkurransedyktig, felles nett for kunder som har behov for å transportere store datamengder og lange avstander. I denne sammenheng er det viktig også å understreke at Fiber Norge ikke selv skal eie noe fibernett, sier Kihl.

Det antas at fiberinvesteringer som allerede er foretatt vil øke på grunn av økt trafikk. Det eksisterende nettet skal knyttes sammen med optisk kanal og skal være redundant via større nodepunkter.

Det var ATB-Nett og Hallingdal Kraftnett som i 2009 tok initiativ til en amarbeidsform mellom lokale fibereiere. Det er dette prosjektet som nå forenes under selskapsnavnet Fiber Norge.

Les om:

Telekom