Fiber utfordringen for 4G-mobil

Fiber utfordringen for 4G-mobil

Fiber til avsidesliggende basestasjoner er svært dyrt. Derfor er 4G til alle langt unna.

- Jeg tviler egentlig på om vi noen gang makter å bygge 4G mobilt bredbånd til alle som i dag har 2G taledekning. Det er fiberframføring til avsidesliggende basestasjoner som er utfordringen. Det koster mer enn vi noen gang kan regne hjem på driften. Målet til Telenor er også å gi god flatedekning, men det vil ta tid, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

800-dekning ikke lik 4G

Mange har latt seg forlede til å tro at dekningskravet til den som fikk dekningsblokken i 800-auksjonen på 98 prosent betyr det samme som 98 prosent 4G-dekning. Det gjør det ikke. Dekningskravet til NetCom som fikk dekningsblokken er at de innen fem år skal levere 2 Mbit/s samband. Og det er ikke det samme som 4G som leverer 20-50 Mbit/s samband. 3G holder godt til 2 Mbit/s de fleste steder.

Og selv om du nå får kontakt med en 4G-stasjon er det ikke sikkert stabiliteten og hastigheten er så høy alle steder i distriktene. I dag fikk vi innsyn i en epost til en fiberoperatør på Oppdal fra en hytteeier: " Etter å ha testet 4G i et år på hytta er det stor sannsynlighet til at jeg velger å gå for fiber fra dere i stedet. 4G er ustabilt, og routeren henger seg opp av og til. Jeg har satt på en timer som slår av routeren hver natt. Hastigheten er meget variabel. Datakvoten er lett å bruke opp. I julen lastet jeg ned en film jeg hadde kjøpt tidligere fra iTunes. Det viste seg at den ene filmen var på over 5GB."

På Oppdal som mange andre steder samarbeider Telenor med den lokale fibertilbyderen om å legge fiber både til boliger og basestasjoner. Mange steder er derfor fiber i veggen identisk med fiber til basestasjonen. Enten får du begge deler eller ingen høyhastighet – det vil mange steder si 2G-taledekning og ADSL lavhastighets fastnett.

- Det ligger i mobilnettenes natur at stabilitet og hastighet avtar desto lengre vekk fra basestasjonen du kommer og desto flere som er aktive brukere samtidig. 4G duger til mye, men vi i Telenor har aldri hevdet at mobilnettet fullt ut kan erstatte fastnettet. Ikke minst i distriktene er de to nettene gjensidig avhengig av hverandre, sier Bjørn Amundsen.

Telenors største utfordringer

Mens Telenor nå er oppe i 50 prosent 4G befolkningsdekning og 95 prosent 3G-befolkningsdekning utendørs, er det store arealer og mange veistrekninger i Norge som kun har 2G-dekning. Det betyr i praksis at det er store veistrekninger der mobil datakommunikasjon i praksis er umulig.

Dekning hos Telenor

Befolkningsdekning

Flatedekning

GSM alle nett

99,8%

82,%

UMTS (3G)

95%

39,85%

LTE (4G)

52%

3,64%

Som tallene viser er det langt igjen før Telenor når en høy flatedekning for høyhastighetsnett. 4G vil komme der det alt er 3G – det vil si omlag 40 prosent flatedekning.

- Vi har nå klargjort 1000 basestasjoner for 800-båndet og har faktisk et tresifret antall slike stasjoner bare i Oslo. Derigjennom når vi mange og bedrer innendørsdekningen for 4G. Målet vårt er at 3 av 4 nordmenn skal ha 4G-dekning der de bor i løpet av 2015,sier Amundsen.

Fra myndighetens side er det NetCom som har det tøffeste kravet på seg. Telenor kan markedsrette sin utbygging friere – det vil si bygge først der det bor flest og ferdes flest. Men som kjent eier ikke NetCom noe fibernett. Det er de avhengig av å leie av Telenor eller andre fiberoperatører. Ettersom det i distriktene praktiseres stor grad av samlokalisering i de samme mastene, vil det i praksis bety at der det kommer god 4G-dekning, kommer det fra flere.

Fiber eneste løsningen

Mobiloperatørene bruker både radiosamband og fiber til basestasjonene. Det som virkelig koster er backhaul eller fiber/radiolink til de mest avsidesliggende basestasjonene. 25-30 prosent av kostnadene generelt i mobilutbygging er nettopp framføring av fastnett med fiber til basestasjonene. 80 prosent av basestasjonene har høyhastighetsforbindelse i dag. Men det sier seg selv at framføringen koster uhyre mye der det bor færrest. Og i den sammenheng løse ikke langtrekkende frekvenser alt selv om det hjelper.

Og også klima og værforhold spiller inn. I julen og nyåret har Telenor hatt flere utfall på to basestasjoner på Trysilfjellet med påfølgende dårlig mobildekning.

- Årsaken til dette har først og fremst vært enorm ising på radiosambandet til basestasjonene. Nå har vi bestemt oss for å legge fiber til disse stasjonene. Det koster mye i investeringer, men vi sparer mye på driften på lang sikt, sier Bjørn Amundsen.

Les om:

Telekom