Fiberkamp i vest

Fiberkamp i vest

I Bergen og Hordaland er nå konkurransen i bedriftsmarkedet knallhard mellom BKK, Broadnet, Telenor og TDC.

Konkurransen i Bergen og resten av Hordaland har gitt et prisfall på 30-40 prosent i fibermarkedet, mener sjefen i BBK Marked.

BKK er utvilsomt størst målt i internett-aksess på fiber i bedriftsmarkedet i Hordaland med 1669 bedrifter med fiberaksess ved utgangen av 2012.

Nest størst i Norge

Det plasserer selskapet på andreplass på landsbasis på Post- og teletilsynets statistikk (PT) over fiberaksess i bedriftsmarkedet. Ved årsskiftet var det bare 19.000 bedrifter med slik tilgang. Her er den heller korte lista over alle operatører med mer enn 500 fiberaksesser i bedriftsmarkedet.

Leverandør:

Antall fiberaksesser i bedriftsmarkedet:

Broadnet

1989

BKK Marked

1669

Lyse

1655

TDC

1583

Eidsiva

769

Powertech

870

Haugaland Kraft

598

Kilde: Post- og teletilsynet

Telenor langt ned

Telenor kommer langt ned på lista med 310 fiberaksesser, til tross for at de er desidert størst i bedriftsmarkedet generelt. Men vi skal presisere: målt i omsetning er ikke tallene overfor dekkende. For det første er størrelsen på bedriftskundene viktige. Noen bedrifter kan ha flere hundre aksesser – andre en. Dessuten er ikke fiberaksess via IP VPN med i denne statistikken. Telenor har for eksempel over 4000 IP VPN-kunder over fiber.

Prisfall

- Det er i bedriftsmarkedet vi satser. Vi sikter mot en nøktern vekst i privatmarkedet på 1.200-1.500 kunder årlig. Vi har 70 prosent av de 100 største bedriftene i Hordaland som bedriftskunder. Det er der vi satser mest. Her er imidlertid priskonkurransen nå sterkt med et prisfall på 30-40 prosent siste året. Både Broadnet, Telenor og TDC er aktive konkurrenter i området, sier administrerende direktør Erik Korvald i BKK Marked.

- Hordaland og Akershus er to av hovedsatsingsområdene for vår fiberutbygging, uttalte Telenor Norges sjef Berit Svendsen til Telecom Revy i forrige uke.

LES OGSÅ: Tøff kamp om bredbåndskundene

Potensielt stort marked

Både Telenor, Altibox og Broadnet har i 2013 en meget sterk satsing på fiber i bedriftsmarkedet. Sannsynligvis har ikke mer enn rundt 30.000 bedrifter/offentlige instanser fiberaksess i dag, om vi tar med IP VPN. Over 109.000 har xDSL-aksess. I det markedet dominerer Telenor med 63.000 kunder, NextGenTel med 18.000 og Broadnet med 12.000. I denne kundegruppen er potensialet for fiber stort.

Les om:

Telekom