Fibervinner på østlandet

Fibervinner på østlandet

Viken Fiber ligger godt an til ny salgsrekord i år. 14900 i netto kundevekst ble det i fjor. I år er vekstmålet 15 500.

I løpet av sommeren passerer Viken Fiber 100 000 fiberkunder på Østlandet. De har allerede ved inngangen til mai godt over 97 000 oppkoplet.

Fortsatt kraftig vekst

- Vi ligger meget godt ann til å nå målet og jeg kan ikke skjønne annet enn at vi er fibervinner i vårt nedslagsfelt. Det er fortsatt positiv utvikling i markedet – spesielt øst, sør og nord for Oslo. Vi tar sikte på en minst like stor vekst i 2015, sier adm. direktør i Viken Fiber Anne Berit Rørlien til Telecom Revy.

Viken Fiber hadde sitt første hele driftsår i fjor og investeringen i nye kunder var på vel 333 millioner kroner eller i overkant av 22 000 kroner per fiberkunde. Viken har 2/3 av kundemassen i villabebyggelse.

- Kombinasjonen av framtidsrettet fibertilknytning og uovertruffen kundetilfredshet (Både i EPSI og TNS Gallup) er den viktigste årsaken til at vi har en såpass kraftig kundevekst, sier Jon Birger Ellingsen, direktør for marked- og forretningsutvikling. Viken Fiber har nå etablert seg i nye flotte lokaler ved elvebredden på Strømsø i Drammen med avdelingskontorer i Oslo og Grenland pluss et prosjektkontor i Fredrikstad.

- Vår vekst er i all hovedsak i tettbebygde strøk, men det er ikke bare mellom grisgrendte strøk og by det har utviklet seg et klasseskille. Av ulike årsaker ser vi at fiberutrullingen i sentrum at byene er svakere. Vi vokser i all hovedsak utenom bykjernene, sier Ellingsen.

Snart milliardbedrift

Viken Fiber er ennå ikke en milliardbedrift, men vil trolig blir det i 2015. I fjor endte omsetningen på 803 millioner kroner – en vekst 88 millioner kroner sammenliknet med omsetningen i de fire sammenslåtte selskapene året før. Med en slik kraftig vekst er det imponerende at selskapet oppnådde positiv drift med 224 millioner kroner. Det er en resultatforbedring på nær 230 millioner kroner i et år da også mye oppmerksomhet har blitt brukt i integrasjonsprosessen. Resultatet før skatt endte på minus 14,3 millioner kroner. Det som imponerer mest er at de greier en så sterkt vekst samtidig som driften går i pluss. Det er Lyse (79 prosent) og EB (29 prosent) som eier Viken Fiber som har 130 ansatte. 80 av dem har Drammen som base. Viken Fiber er det største enkeltselskapet i Altibox-felleskapet fulgt av Lyse Fiber i Rogaland.

Vike fiber i tall

Alle tall i 1000 kroner

2011

2012

2013

Omsetning

507 000

715 000

813 000

EBITDA

- 6 715

224 000

Kunder 01.01 2014

67 100

79 100

94 004

(Tallene for 2011 og 2012 er basert på summerte resultater for selskapene Viken Fibernett, EB marked, Skagerak Fiber og BOF) .

Les om:

Telekom