FRISTILLER: Konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke fristiller to Telenor-ansatte som har vært styremedlemmer i Vimpelcom.

FRISTILLER: Konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke fristiller to Telenor-ansatte som har vært styremedlemmer i Vimpelcom.

Fire Telenor-ledere midlertidig fristilt

OPPDATERT: De tidligere styremelemmene i Vimpelcom, Fridtjof Rusten og Ole Bjørn Sjulstad, er permitert fra sine stillinger i Telenor. Det er også finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen.

I en pressemelding i 19-tiden 11. november heter det:

"Som et resultat av at Telenor har engasjert Deloitte for en gjennomgang av Telenors oppfølging og håndtering av eierskapet i VimpelCom, har selskapet i dag midlertidig fristilt tidligere styremedlemmer i VimpelCom, Fridtjof Rusten og Ole Bjørn Sjulstad, fra deres arbeidsoppgaver.

Fire suspendert

Nå er det også blitt kjent at finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen også er permitert fra sine stillinger i Telenor. 

VimpelCom, der Telenor eier en minoritetspost, er under etterforskning av nederlandske og amerikanske myndigheter for sin virksomhet i Usbekistan. Telenor er et vitne i den pågående etterforskningen, og har utdelt informasjonen de etterforskende myndighetene har bedt om.

– Vi har ingen grunn til å tro at disse lederne har vært involvert i den påståtte korrupsjonen i VimpelCom. Dette er betrodde medarbeidere med solid bakgrunn i Telenor. Nå stilles det likevel spørsmål til hvordan Telenor har håndtert bekymringer knyttet til VimpelComs investering i Usbekistan. For å undersøke dette har styret iverksatt flere tiltak, inkludert en uavhengig gjennomgang som utføres av Deloitte. For at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved den uavhengige granskingen har vi kommet til en felles enighet om at disse lederne midlertidig fristilles fra sine ansvarsområder inntil det foreligger klarhet i fakta, sier Telenors konsernsjef Sigve Brekke.

Rusten og Sjulstad ønsker i denne situasjonen å presisere at de har bidratt til at bekymringer om VimpelComs investeringer i Usbekistan er tatt videre på korrekt måte.

De to beholder sin lønn og andre betingelser i perioden.

Telenor kan av hensyn til den pågående etterforskningen av VimpelCom ikke gi detaljer knyttet til saken".

Les om:

Telekom