Fortel sliter i motvind

Fortel sliter i motvind

Fortel hadde et dårlig år i 2007, og sitter igjen med et underskudd på 25 millioner kroner.

Omsetningen i Fortel falt fra 102,6 millioner i 2006 til 67,3 millioner i 2007. Selskapet gikk med et underskudd før skatt på 25,4 millioner i 2007. Infrastruktur- og telekomselskapet henter nå inn ny kapital for å satse videre.

Den negative utviklingen i selskapet skyldes ifølge NTB Info at Fortel over tid opplevd reduksjon i kundeporteføljen som en følge av at selskapet ikke hadde justert ned prisene i takt med den generelle prisutviklingen i selskapet i tilstrekkelig grad. Den store utfordringen har vært å stoppe oppsigelser fra allerede etablerte kunder som finner billigere tjenester andre steder, som hos IP24 og Fix telecom.

Fra og med årsskiftet 2007/2008 har selskapet derfor gått over til utelukkende å selge abonnementer med ett års bindingstid, fortsetter pressemeldingen.

Krever ressurser

Fortel har i 2008 lansert ”PC for én krone”, som er et bredbåndsabonnement som gir kundene en pc under forutsetning av bindingstid på ett år. Dette har ifølge selskapet blitt tatt godt imot i markedet, men krever tilgjengelige finansielle ressurser.

Fortel vi fremover satse hovedsakelig på fasttelefoni og bredbånd. Selskapet har utviklet et samarbeid med PayEx om finansiering av satsingene på bredbånd og fasttelefoni. Selskapets hovedaksjonær har gitt en garanti for tilførsel av ny egenkapital, og alle selskapets aksjonærer vil bli invitert til å delta i en nødvendig emisjon i selskapet.

Les om:

Telekom