Fortsatt fibervekst i oljefylket

Fortsatt fibervekst i oljefylket

Fiberveksten lar seg ikke stanse av oljekrisen. Selv i oljefylket Rogaland sikter den fremste fiberoperatøren på sterk vekst også i 2016.

Daglig kan vi lese om galopperende økning i arbeidsløsheten med påfølgende press på kommuneøkonomien. Spesielt kombinert med historisk lave strømpriser og mindre overskudd i mange kraftselskaper, kan det får negative konsekvenser for fiberutbyggingen.

Sikker på vekst i Rogaland

-- Oljekrisen vil også gi utslag i veksten spesielt på fiberbasert bredbånd. Rogaland og Hordaland er de to fylkene som merker oljekrisen sterkest og der også fiberveksten til nå har ligget på topp. Er det håp om fortsatt vekst, Stian Røisland i Lyse Fiber?

-- Absolutt. Det blir fortsatt vekst for Altibox i Rogaland. Vi vokste med netto mer enn 5000 fiberkunder i fjor og har passert 70 000 sluttkunder totalt i vår region. Vi tar sikte på minst 5000 nye salg til  sluttkunder i alle våre segmenter nå i 2016, er det kontante svaret fra Stavanger.

-- Men en av dine «underleverandører» – Sola Bredbånd sier de merker det via svikt i boligbyggingen som har vært en viktig vekstfaktor til nå både i Sandnes, Sola og Stavanger?

-- Vi merker stagnasjonen innen nybygg, men det betyr på ingen måte at vi legger oss flate. Det er andre nisjer vi kan vokse i, og selv her i Rogaland er det lenge igjen til alle har et tilbud. Det betyr kanskje at vi må investere litt mer per kunde for å holde veksttakten, men det er fortsatt fullt mulig.

-- Lyse-konsernet som eier Lyse Fiber er igjen eid av 16 kommuner i Rogaland. Frykter du ikke at de vil stikke handa ned i bredbåndskassa og hente ut utbytte som bremser dine investeringer – spesielt nå når strømprisen også er lav?

-- Jeg opplever at det hos Lyses eierkommuner er en bred og god forståelse for at investeringer i bredbånd er en lønnsom affære for kommunene blant annet via eHelse og velferdsteknologi og andre kommunale tjenester via nettet. Våre eierkommuner er også opptatt av at fiber er infrastruktur som gir vekstmuligheter for både bosetting og næringsliv. Vi har 70 000 kunder som for sjette år på rad er markedets mest fornøyde. Det gir smitteeffekt og gir et svært godt grunnlag for videre vekst i alle segmenter. Lyse Fiber har alltid vært opptatt av å levere kvalitet, og nå legger vi inn et ekstra gir i det målrettede arbeidet med å øke kvaliteten på alt vi gjør i hele verdikjeden. På denne måten blir vi ikke like hardt truffet av det vi anser som midlertidige endringer innenfor et av segmentene, sier Stian Røisland.

Lyse Fiber er ingen liten bidragsyter til bunnlinja i Lyse-konsernet. I 2014 var resultatet før skatt i Lyse Fiber alene 96 millioner.

-- Vi har i 2015 registrert at det er redusert utbygging i noen felt. Siden vi har høy dekning slår redusert boligutbygging ut negativt for oss. Det er en direkte konsekvens av utviklingen i oljesektoren. På bedriftsmarkedet kan jeg ikke si vi foreløpig har registrert noen redusert aktivitet, sier Øystein Hauge i Sola Bredbånd.

God lønnsomhet – lokal drivkraft

I fjor ble det koblet opp mot 85-90 000 nye kunder på fiberaksess i Norge. Minst 15 000 av denne veksten fant sted i oljefylkene Rogaland og Hordaland. Om lag 1/3 av veksten på fiber spesielt kommer fra nybygg som nesten utelukkende blir koblet opp med fiber helt fram (FTTH).

Nå rammer oljekrisen hele landet, men den rammer mest i de områdene der oljeaktiviteten har vært størst. På boligbyggesektoren er det alt tendenser til stagnasjon i vest mens de merker lite av det i for eksempel Eidsiva-land – det vil si Hedmark og Oppland. Og det er så langt ingenting som tyder på at boligbyggingen i Oslo og Akershus – vil bremse opp.

Drivkraften i fiberutbyggingen i Norge er det om lag 80 regionale/lokale bredbåndoperatører som har vært i de siste 15 årene. De fleste av disse er igjen eid av kraftselskap som er eid av kommuner. Av ca. 80 selskaper – alle med over 1000 kunder - fant vi fire som tok utbytte i fjor (for 2014). De 50 største (eks. Telenor) hadde et samlet resultat før skatt på 1,4 milliarder kroner i 2014 og sannsynligvis mer i fjor.

En annen faktor som kan virke inn på bredbånd er at tilgjengelig finanskapital lettere finner veien til bredbåndselskaper som viser stabil vekst – et dusin av dem med EBITDA-marginer på over 30 prosent. Når olje blir mindre attraktivt for investorene, leter kapitaleierne etter andre lønnsomme objekter. Fram til nå er det utenom de nasjonale Telenor, Broadnet, NextGenTel og TDC/Get særdeles små doser privat kapital i bredbåndselskapene og svært få lokale/regionale selskaper er til salgs eller vurderer børsnotering selv om vi ikke utelukker akkurat det i et par tilfeller i 2016.

 

 

 

 

Les om: