Fra fire til to i Tele2

Fra fire til to i Tele2

Slik forklarer Arild Hustad hvordan Tele2-kuttene egentlig er en ny satsing.

De fire Tele2-selskapene i Norge blir nå to operative enheter. Dette betyr at om lag 8 prosent av de ansatte må gå. Tele2-selskapene i Norge har 400 ansatte nå. To operative enheter

Tele2 samler virksomheten i Norge i to operative enheter. Den ene skal bestå av OneCall og innvandreroperatøren MyCall og skal ledes av Øistein Eriksen. Den andre enheten skal bestå av Tele2 Business og Privat og Network Norway og skal ledes av Hanne Løvstad. Markedssjefen i Network Norway, Rolf Paulsen, får nå også et utvidet ansvar som leder for hele satsingen mot bedriftsmarkedet.

Administrerende direktør Arild Hustad framstiller den kraftige nedbemanningen som et ledd i å styrke Tele2 satsing på det norske markedet.

- Det norske markedet er i endring, og vi må kontinuerlig se på muligheter for å styrke vår posisjon. Med de endringene vi gjør i dag vil vi øke vår konkurransekraft og kunne utfordre våre konkurrenter bedre i markedet med enda bedre produkter og tjenester til norske mobilkunder, sier administrerende direktør for Tele2 i Norge, Arild Hustad.

- Dette virker som kraftig kostnadskutt på grunn av svake marginer. Hvordan kan dere bli sterkere ved å bli så mange færre?

- Omorganiseringen har vært diskutert i flere måneder for å få en bedre og styrket kundefront. Til nå har vi hatt fire kundeservice-sentre. Det sier seg selv at det ikke har vært optimalt. Ved å samle kundeservice i to steder vil vi komme styrket ut.

- Ett eksempel er innovasjonssiden der Network Norway har vært ledende. Nå kan også Tele2 Business dra nytte av for eksempel deres gode Centrex-løsninger, sier Hustad.

- Men marginpresset er der?

- Ja, men der er det roamingprisene, forretningsmodellene og konkurransen i markedet som avgjør. Vi er en utfordrer i markedet og vi gjør blant annet dette for å bli en sterkere utfordrer. Jeg ser at Baksaas er misfornøyd med Norge. Fra vårt ståsted har Telenor en unaturlig sterk posisjon i det norske mobilmarkedet. Det er vår oppgave å endre på det.

- Jeg er godt fornøyd med at Øistein og Hanne har takket ja til å lede de to sammenslåtte enhetene videre. Samtidig ønsker jeg å takke for den innsatsen som Tormod Stien og Jon-Ivar Bjørtomt har gjort i Network Norway og Tele2. De vil begge jobbe videre for oss i en tid fremover for å gjøre overgangen best mulig, og det setter vi pris på, sier Hustad.

Alle selskapene fortsetter som juridiske enheter. Men operativt vil nå for eksempel Hanne Løvstad måtte forholde seg til nettleie både hos Telenor og NetCom inntil ny avtale neste sommer. Alle merkevarene vil fortsette som separate merkevarer i kommunikasjonen til kundene og markedet. Sett utenfra er det mange som har stilt spørsmål med om det var optimalt at både Tele2 og OneCall skulle operere i privatmarkedet. Omorganiseringen nå der de to er plassert i ulike operative enheter bekrefter at de fortsatt vil konkurrere. Tele2 med fokus på butikksalg og OneCall på nettsalg.

Fra fire til to kundesentre

Bemanningsreduksjonen kan bli maksimalt 35 i denne omgang. Det er sannsynlig at de fleste som blir rammet befinner seg i Sandnes. De som arbeider der har fått flyttetilbud selv om det vel ikke er så sannsynlig at så mange vil flytte fra vekstområdet Sandnes til Oslo.

Det er besluttet at Network Norways kunde- og forhandlersørvis flyttes fra Sandnes til Transcom, og at nytt kundesenter skal være operativt innen 1. mars 2014. I tillegg flyttes også Quality & Operation Performance til Oslo. Det blir med andre bord et kundesenter outsorcet til Transcom og et internt i stedet for fire tidligere.

Les om:

Telekom