Fra tellerskritt- til id-tyveri

Fra tellerskritt- til id-tyveri

Internett- og Telebransjens Anti-Kriminalitets Tiltak feirer ti år, og funderer over de neste ti.

I år er det ti år siden Internett- og Telebransjens Anti-Kriminalitets Tiltak (ITAKT) oppstod. Det hele feires med seminar i Stavern fra 3. til 4. juni, hvor alt fra Fornyingsdepartementets Jørund Leknes til Post- og Teletilsynets Willy Jensen skal prate om sikkerhet.

I 2009 er organisasjonen sammensatt av 13 tele- og inernettleverandører som jobber sammen med sikkerhetsrelaterte problemer.

- Det er en fast gjeng med stor stabilitet. Det er lavt gjennomtrekk, og det tror vi er en suksessfaktor. Det er stor tillit mellom medlemmene, sier styreleder Henrik Seip.

- Vi styrer unna diskusjoner og temaer slik at vi ikke kommer i konflikt med kommersielle saker. Vi er et faglig råd som er fortrolige med hverandre, skyter Dag Anders Bodal inn.

Måtte ty til volleyball

De 13 medlemsbedriftene er fortrolig med hverandre i dag. Men slik var det ikke i 1999.

- Da vi startet opp for ti år siden var det ikke opplagt at vi skulle leve i ti år. Det var stor usikkerhet, og ikke så stor tillit mellom nøkkelpersonene, sier Seip.

- Vi var jo mange konkurrenter samlet, forteller Bodal.

For å myke opp stemningen, ble det stiftelsesmøte i Stavern med volleyball og fjordtur. Det hjalp, ifølge de to.

- Nå opplever vi det naturlig å diskutere relativt konkrete spørsmål rundt sikkerhet. Men jeg vil understreke at vi ikke er kartellbyggende eller konkurransevridende. Vi er et faglig fora, sier Bodal.

- Personene som er involvert er «hands on» praktikere med fokus på e-sikkerhet. Vi er en ganske operativ og smal forening, og etter ti år med godt utbytte er vi sikker på at vi har en rolle å spille for våre medlemmer, forteller Seip.

Fildeling dagsaktuelt

Mye har skjedd på ti år. I 1999 var det fokus på helt andre ting enn det er i dag.

- For å si det forenkelt var vi opptatt av tyveri av tellerskritt, sier Seip.

Men etter en eksplosiv vekst på internett, inkludert en eksplosiv vekst av nettkjeltringer, er det naturligvis andre ting på agendaen i dag.

- Blant annet id-tyveri, som vi var med på å sette på dagsorden for tre år siden. Nå for tiden snakker vi også mye om fildeling. I fjor hadde vi lederen for det svenske Piratparitet på besøk på et seminar. Vi er opptatt av opphavsrett, og hva vår rolle som operatør er når det gjelder fildeling, sier Seip.

- Vi har tatt en prinsipiell avgjørelse om at vi vil ha postmannens rolle. Vi vil ikke lese brevene, vi vil ikke være hjelpepoliti, legger han til.

Men det er nok av andre ting å bekymre seg over, les videre på neste side!

Les om:

Telekom