John-Eivind Velure i NKOM. (Foto: Håvard Fossen)

STYRER FREKVENS-AUKSJON: Nkoms frekvensgeneral John-Eivind Velure gjør seg klar til ny auksjon. (Foto: Håvard Fossen)

Frekvens-auksjon i november

Nkom vil i motsetning til 800-auksjonen gjennomføre auksjonen på restkapasiteten i 1800 MHz-båndet som en åpen flerrunde-auksjon uten frekvenstak.

Auksjonen skal gjennomføres 9. november. I første omgang har Nkom send ut reglementet for auksjonen til høring.

Attraktive frekvenser

Det er 2x15 MHz som skal tildeles. Operatørene kan søke på en, to eller alle de tre blokkene på 2x5 MHz. De mest sannsynlige søkerne er de tre som alt har frekvensressurser også på 1800 MHz. Men her kan det også komme andre som for eksempel satser på småcellenett i byene. Fra før har Ice 2x20 MHz, og Telenor og Teliasonera 2x10 MHz tildelt ved siste auksjon og ytterligere 2x10 MHz fra tidligere tildelinger.

1800 MHz er framfor alt en «byfrekvens» med relativt kort rekkevidde.  De to operatørene som sannsynligvis har størst behov for de nye 1800 MHz-blokkene er selvsagt de med flest kunder – og dermed behov for større kapasitet i byene. Telenor har 3,2 millioner kunder og Teliasonera ca. 2,6 millioner mens Ice så langt bare har vel 100.000. I forhold til behovet er det med andre ord Ice som har minst behov av de tre for tilleggsressurser.

Harmonisering

Nkom vurderer det slik at det ikke er grunnlag for å pålegge eksisterende tillatelsesinnehavere i 1800 MHz-båndet spektral flytting i forbindelse med auksjonen. Nkom mener imidlertid at den mest effektive utnyttelsen av frekvensene oppnås dersom alle tillatelsesinnehavere har sammenhengende spektrum. Dersom auksjonens resultat blir at enkelte tillatelsesinnehavere vil få fragmentert spektrum i 1800 MHz-båndet vil Nkom legge opp til en to ukers "forhandlingsperiode". I denne perioden kan eksisterende innehavere i båndet og vinnere i auksjonen forhandle om flytting seg i mellom.

Minsteprisen for en blokk er satt til fem millioner kroner. Basert på tidligere auksjoner er det en pris som bare har teoretisk interesse. Samlet ved 800, 900 og 1800-auksjonen i desember 2013 ble auksjonssummen 1,8 milliarder kroner. Spesifikt hvor mye som ble budt på 1800 MHz er ikke offentliggjort.

Telekom