FOTO: Lyse

GRØFTEGRAVING: På Elverum i Hedmark er fibergrøftene alt i ferd med å bli gravd. FOTO: Lyse

Full fres i Hedmark og Oppland

Innlandsfylkene har lenge hatt jumboplassering i høyhastighetsbredbånd. Men i sommer startet Altibox salget, og har alt et firesifret antall kontrakter i de to fylkene.

Lyse er tilstede med partnere i alle landets fylker, til nå med unntak av Finnmark, deler av Agder, Sogn- og Fjordane, Hedmark og Oppland. I de to innlandsfylkene er det Eidsiva Bredbånd som har rådet grunnen alene med TV-leveranser fra Get. Nå blir det konkurranse også i de to innlandsfylkene.

Tettbygde strøk først

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var det 176.000 husstander i Hedmark og Oppland ved utgangen av fjoråret. 75.000 av disse befinner seg i mer perifere strøk. Eidsiva har om lag 20.000 fiberkunder i de to fylkene til sammen av en total kundemasse på 46.000. Det betyr følgelig at det fortsatt er et stort potensial også i tettbebygde strøk i de to fylkene.

- Kundevekst er det aller viktigste nå, derfor vil vi i første omgang prioritere de tettbygde områdene som Elverum og Hamar, sier Hausken.

Det er mange fra Hedmark og Oppland som lenge har etterspurt fibertjenester.

- Dette er et stykke utenfor Lyses tradisjonelle nedslagsområde, men er en god anledning til å bruke kompetansen som er opparbeidet i Lyse Fiber gjennom mange år på utbygging av fiberinfrastruktur i stor skala, fortsetter hun.

Teknisk direktør Kenneth Asheim og administrerende direktør Ane Marte Hausken i Lyse Fiber er glade for at den høye interessen for fiberprodukter fra Altibox på Innlandet.

Tidligere i sommer inntok Altibox-selgerne gatene i Elverum, Hamar, Gjøvik, Kongsvinger og Bekkelaget i Stange kommune. Der ble de godt tatt imot.

- Det er mange fra Hedmark og Oppland som lenge har etterspurt fibertjenester. Vi gleder oss derfor stort over at vi endelig kan gi befolkningen på Innlandet muligheten til å velge Altibox, sier prosjektleder i Lyse Fiberinvest, Jan Troøyen. 

Koordinert fiberprosjekt

Flere Altibox-partnere er involvert i utbyggingen i de to fylkene, og en av disse er Lyse Fiber. Også Viken Fiber og Hadeland- og Ringerike Bredbånd er engasjert. Når oljeprisfallet har ført til stans i nybygging i Rogaland, er satsingen i Oppland og Hedmark selvsagt en sterk faktor for at Lyse Fiber kan fortsette sin sterke kundevekst som i fjor var på 5.445, tredje størst i hele Altibox-felleskapet, bare etter Viken og BKK Marked/Bergen Fiber.

I løpet av sommeren har et firesifret antall kunder på Innlandet takket ja til fibertjenester fra Altibox. Mye takket være grundig forarbeid og stort engasjement internt.

- Det har vært inspirerende å se hvor raskt vi har klart å snu oss rundt og gå inn i et helt nytt marked med et så høyt tempo, sier Hausken.

Kamp om kundene

Konkurransen om kundene er tøff.  Kort tid etter salgsstart i de utvalgte områdene, begynte konkurrentene å ringe på de samme dørene for å selge bredbåndsprodukter.

Flere aktører ønsker å vinne de samme kundene, og det har skapt en spesiell situasjon.

- Flere aktører ønsker å vinne de samme kundene, og det har skapt en spesiell situasjon. På den ene siden har vi bidratt til å introdusere tøff konkurranse og valgfrihet, og det kommer naturligvis kundene til gode. Samtidig kan kunder bli forvirret av den plutselige trafikken fra flere bredbåndsaktører. Det er derfor svært viktig at vi alltid opptrer ærlig og redelig, sier Hausken.

Allerede to måneder etter salgsstart rullet de første gravemaskinene inn i Elverum. Hundrevis av grøftemeter blir gravd hver eneste dag. Første fiberkunde i Hedmark kan bli koblet opp allerede i november.

- Telen kan komme allerede i oktober, og da blir det full stopp. Inntil da klargjør vi så mye infrastruktur og kobler opp så mange kunder vi kan, sier Kenneth Asheim, direktør for utbygging og nettverk i Lyse Fiber.

Telekom