Get stor også på fiber

Get stor også på fiber

Get er nå landets femte største aktør på fiber. Evensens folk har nå passert 27.000 fiberkunder. 4300 i vekst i fjor.

I fjor hadde selskapet ca. 28 000 i total kundevekst. Fortsatt er det klart kabelveksten som dominerer med 26 000 av veksten. Men tar vi med de heleide selskapene Loqal og Homebase var den totale fiberveksten 4300. For Get er det selvsagt billigst å vokse i eksisterende kabelnett. Fiber krever mye større investeringer, men det må også nå Get belage seg på.

Etter hva vi har grunn til å tro er veksttakten minst like høy som i fjor og fiberveksten tar en økende andel av kundeveksten.

Selskapet har om lag 70-80 000 flere TV-kunder enn aksesskunder totalt og har med andre ord en god del fortsatt å hente i kabelnettet hva Internett-aksess angår.

Selv om kjøpet av Loqal tilførte Get en stor fiberbase (12 632 ved siste årsskifte) var veksten på fiber størst i hovedselskapet der antall fiberkunder økte fra 5100 til 7233 i fjor ifølge deres rapporter til PT. Også Get satser på fiber i nybygg.

Det er bare Telenor (100 000), Viken Fiber (100 000), Lyse Fiber (65 000) og NTE (33 000) ved halvårsskiftet som nå er større på fiber enn Get.

Get holder et rimelig høyt investeringsnivå på henimot 500 millioner kroner årlig. Selskapet er nå trolig under salg. Ifølge Reuter er danske TDC og svenske EQT alt i budkamp. Men om det er Get-ledelsens munn hermetisk lukket.

Les om:

Telekom