God dekning, lav kvalitet

God dekning, lav kvalitet

Norge kommer på 13. plass av 42 land i en ny bredbåndsstudie.

I dag offentliggjør University of Oxford rapporten Broadband Quality Study, utført på oppdrag fra Cisco. Høy kvalitet i bredbåndsinfrastruktur viser seg i denne studien å være essensielt for vekst i verdens kunnskapsøkonomier. Studien måler derfor kvalitet på bredbåndsforbindelsen i 42 land. Målet har vært å vurdere det enkelte lands evne til å utnytte neste generasjons nettapplikasjoner og -tjenester.

Japan får tilnærmet full score i rapporten og går foran som et lysende eksempel. Japan er også det eneste landet som i følge rapporten er godt nok rustet til å kunne levere den kvaliteten som kreves av neste generasjon nettapplikasjoner.

LES OGSÅ: Ligger 101 år etter Japan

Norge havner på 13. plass i rangeringen. Dette plasserer oss blant de 22 landene som har bredbåndsforbindelser gode nok til å kunne tilfredsstille dagens krav til kvalitet. Flere europeiske land når ikke opp i denne gruppen, blant disse er Storbritannia, Spania og Italia.

Kvalitet

Tidligere har tilsvarende studier utelukkende tatt for seg bredbåndsdekning. Med denne rapporten ønsker Cisco å sette fokus på kvaliteten i linjene, da dette er en svært viktig indikasjon på et lands konkurransedyktighet og evne til å øke sin produktivitet.

- Studien viser at det er en signifikant korrelasjon mellom et lands bredbåndskvalitet og dets fremgang som en kunnskapsøkonomi. Bredbåndsskillet handler ikke lenger om dekning, men om kvalitet og kapasitet, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge, i en pressemelding.

Ifølge studien har Sverige og Nederland de beste bredbåndsforbindelsene i Europa - et direkte resultat av økte investeringer i fiber- og kabelinfrastruktur. Spesielt berømmes Nederland for å kombinere dekning og kvalitet på en god måte.

- I Norge har vi oppnådd en bredbåndsdekning på 99,8 prosent. Dette gir oss et konkurransefortrinn i dag, men når vi vet at mesteparten av bredbåndsutbyggingen baseres på gammeldags teknologi vet vi også at vi står overfor en formidabel jobb for holde følge med de beste, mener Myrland.

Les om:

Telekom