FORNØYD: Ledelsen i Telenor Norge kan være meget fornøyd. Her representert med administerende Berit Svendsen flankert av kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri og CFO Kristin Muri Møller.

FORNØYD: Ledelsen i Telenor Norge kan være meget fornøyd. Her representert med administerende Berit Svendsen flankert av kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri og CFO Kristin Muri Møller.

God grunn til å være tilfreds

Telenor Norge gjør et sterkt kvartal med vekst på fiber og stabilisering av mobilkundene. Digitalisering av Norge gir enorme muligheter fremover.

Administrerende direktør Berit Svendsen hadde en god dag på jobben i går. Telenor Norge fortsetter nedgangen på mobilabonnenter med omtrent 87.000 kunder. Dette hadde vært bekymringsfullt hvis det ikke hadde vært for det faktum at det går nedover på de rette områdene.

– Nedgangen i mobilkunder skyldes også dette kvartalet at prepaid og kontantkort segmentet går nedover. På den positive siden er nedgangen postpaid, altså abonnementskundene er mindre enn tidligere. De langt mer lønnsomme abonnementskundene velger fremdeles Telenor. Dette er en utvikling vi er komfortable med, sier Svendsen.

Tjener bedre på kundene

Det er også interessant å registrere at selv om antallet mobilkunder går nedover så kan Telenor skilte med en oppgang av ARPU (gjennomsnittlig inntekt per kunde per måned) på mobilområdet. Dette stiger fra 327 kroner i tredje kvartal 2016 til 332 kroner i samme kvartal 2017. Dette betyr at selv om kundeantallet går noe nedover så er nedgangen konsentrert rundt de minst lønnsomme kundene. Nedgangen blant de lønnsomme abonnementskundene er mer eller mindre stabilisert med en liten nedgang på 19 000 kunder. Tatt i betraktning at det totale kundeantallet i tredje kvartal var 2 994 000 er 19 000 kunder å regne som ganske stabilt.

Kraftig datavekst

Det som er virkelig interessant er veksten i databruk som man opplever blant mobilkundene. Her kan Telenor Norge vise til en formidabel vekst. I tredje kvartal er nå databruken på 1,4 GB per måned.

– Datatrafikken har økt betydelig. I dag er den på 1,4 GB per bruker per måned. Dette er nesten en dobling bare på ett år. I tredje kvartal 2016 var nedlastingen per bruker på 800 MB, sier Berit Svendsen.

Hovedvekten av økningen skyldes den økte bruken av tjenester som Snapchat for ikke å snakke om videotjenester som YouTube og andre strømmetjenester.

Fiber vokser

Hvis vi ser på en annen del av Telenors virksomhet nemlig bredbånd, må dette også være et gledens kapittel for ledelsen i Telenor Norge. Her går kundene i samlet flokk mot fiberalternativet. Kanskje ikke så overraskende hvis man tar i betraktning selskapets kraftige satsing på utrulling av fiber. Antallet fiberkunder øker med nærmere 8 000 og tilsvarer en 4,4 prosent vekst fra samme kvartal i 2016. Dette faller også inn i samme retning som Nkom kunne rapportere i går, der fiber opplever en formidabel vekst på landsbasis.

– Antallet fiberkunder vokser kraftig med nesten 8000 kunder. Vi har også en vekst innen VDSL på litt over 3 000. Dette går på bekostning av ADSL med en nedgang på 8 500 og HFC-kabel med en nedgang på 1 100, sier Svendsen.

Dette betyr i praksis at man opplever en kundeforflytning til fiber som må være meget oppmuntrende. Når det gjelder ARPU er det på dette området også meget oppmuntrende lesning for Telenor. Sammenlikner man med tredje kvartal 2016 har APRU på bredbånd økt fra 359 kroner til 375 kroner.

Også TV vokser oppmuntrende bra. Her går ARPU opp fra 283 kroner i tredje kvartal 2016 til 320 kroner i samme kvartal 2017. Kort sagt må dette være svært oppmuntrende for selskapet. Nå skal det sies at en del av ARPU-økningen på TV-siden skyldes en prisøkning og Telenor ønsker ikke å spesifisere hvor mye av veksten som skyldes prisøkning og hvor mye som skyldes økt kundemasse.

Bekymret

Regjeringen la for ikke lenge siden frem forslaget til statsbudsjett for 2018. I forbindelse med dette kom det frem at regjeringen foreslår en reduksjon av støtten til bredbåndsutbygging i distriktene med 89 millioner kroner. Dette har ført til reaksjoner i bransjen og reaksjonene ble ikke mindre etter at et forslag om å øke bevilgningene ble møtt av Høyres finanspolitiske talsmann Nikolai Astrup med en kommentar om det kunne sammenlignes med å skyte seg selv i foten. Dette fulgt av en kommentar om at dette kunne ville føre til at utbyggerne ikke ville investere selv, bare satse på tilskudd fra staten. Vi spurte hvordan Telenor så på den foreslåtte nedskjæringen av støtten til utbygging.

– Vi er bekymret for at det ikke bevilges nok til utbygging av bredbånd i distriktene. Vi er ikke bekymret for tettbygde strøk. Det er i distriktene vi ser de store utfordringene og vi er bekymret for at vi ikke når regjeringens mål for 2020, fastslår Berit Svendsen.

Denne bekymringen burde kanskje regjeringen merke seg i den kommende behandlingen av statsbudsjettet. Svendsen ser imidlertid ikke utelukkende negativt på forslagene fra regjeringen.

– Oppesiden er endringen i gravereglene. Når disse trer i kraft vil vi få lagt mer fiber og det får være den positive delen av denne saken, sier Svendsen.

De nye gravereglene er forventet å tre i kraft i løpet av første kvartal 2018.

Norge digitaliseres

Det er liten tvil om at digitaliseringen i Norge skyter fart. Stadig flere kommuner setter i gang prosjekter knyttet til digitalisering av tjenester. Agder kommunene er i gang med et stort velferdsteknologisk løft. Dette er et massivt satsingsområde for kommunene i Agder og Telenor skal levere løsningen balnt annet via Telenor Objects.

– Norge digitaliseres bare se på hva 21 kommuner i Agder gjør innen velferdsteknologi. Dette gir helt fantastiske muligheter fremover, slår Svendsen fast.

– Veksten i dette markedet kommer mye an på kommunene. Vi ser en sterk vekst innen trygghetsalarmer og ikke minst Tryggi Appen. Se bare på responssenteret som er opprettet i Kristiansand. Det er et meget tett samarbeid mellom disse 21 kommunene og Telenor. Dette er tiltak som er med på å gi oss en tryggere alderdom, legger Svendsen til.

Det er ikke bare i Agder det satses massivt inne digitalisering. Oslo kommune er i gang med et gjennomgripende prosjekt på dette området som omfatter mer eller mindre alle sider av kommunens drift. Også her er Telenor involvert på den tekniske siden.

– Vi bygger 1200 fiber brebåndstilknytninger til Oslo kommune nå. Oslo kommune bygger nå en fantastisk grunninfrastruktur for fremtiden som de kan bygge digitaliseringen på. I tillegg kommer det en meget god 4G dekning samt at 5G og kommer fremover, sier Svendsen.

At det er svært varierende aktivitet på digitaliseringsområdet bekymrer. Kommunene burde kjenne sin besøkelsestid. Her er det my å hente både med tanke på selve driften i kommunen for ikke å snakke om for kommunenes innbyggere.

– Oslo kommune har massive ambisjoner og det er mange andre kommuner som har. Det som er verre er de kommunene der det ikke gjøres noe eller som ikke er kommet lenger enn at det knapt er kommet på tankestadiet ennå, avslutter Svendsen.

 

 

 

 

 

 

Les om:

Telekom