Gratis ip-telefoni på hytta

Gratis ip-telefoni på hytta

Post- og teletilsynet åpner opp for såkalt nomadisk bredbåndstelefoni, som gjør at du kan flytte abonnementet ditt mellom flere steder.

Bredbåndstelefoni mister sin geografiske tilknytning i Norge. Tidligere har Post- og teletilsynet (PT) tviholdt på en tilknytning av telefonnummeret ditt til fysiske steder. Det var med andre ord ikke mulig å bruke samme abonnement på bredbåndstelefoni hjemme og på hytta.

Men nå endres dette. PT har besluttet at geografiske telefonnumre også kan brukes til nomadisk bredbåndstelefoni, eller bredbånd på flere steder. Det betyr at et abonnement for ip-telefoni med et nummer som er knyttet til et geografisk område kan brukes overalt i landet.

- Tidligere har det ikke vært mulig å markedsføre dette, bare med spesifikke 85-numre. Grunnen at dette endres nå er at vi harmoniserer oss med europeisk regelverk. Nå kan man ta med bredbåndsabonnementet sitt til andre plasser i landet, sier Ørnulf Storm i PT.

Det betyr at hvis man for eksempel har et aksesuavhengig abonnement på bredbåndstelefoni hos Telia, og bredbånd fra Telenor, så kan man nå bruke samme telefonnummer og samme abonnement.

Nødetater

PT har forhørt seg med bransjen om eventuelle motforestillinger, men møtte få innvendinger. Det var generell enighet om endringen om å bruke geografiske numre også til nomadisk bredbåndstelefoni.

PT mener at endringen er i tråd med utviklingen i markedet. Samtidig er det viktig at både bruker og nødetater blir gjort oppmerksomme på at nummeret som benyttes er merket ”potensielt nomadisk bruk” i forbindelse med anrop til nødetatene.

- Det er ingen gode systemer for å finne ut hvor en bredbåndsmottager befinner seg. Derfor må nødetatene få opplysningen om at det ringes fra et nomadisk nummer, slik at de alltid kan spørre om hvor nødhjelpen skal sendes, sier Storm.

Det vil fremdeles være geografiske inndelinger i nummerplanen, slik at en tilbyder må tildele nummer til bredbåndstelefoni-abonnenten fra den fylkesserien som tilhører det fylket hvor vedkommende har sin hjemmeadresse. Det er imidlertid åpnet opp for frivillig geografisk portabilitet, slik at en kunde, hvis tilbyderen ønsker å tilby dette, kan ta med seg et allerede tildelt nummer til et annet fylke. Det er ikke åpnet opp for fremmedimplementering, det vil si at man kan nytegne nummer fra andre fylker.

Ikke lett

I Norge er det ikke mange som tilbyr nomadisk bredbånd, men den nye reguleringen kan åpne opp for flere.

- Telenor tilbyr ikke i dag et nomadisk bredbåndsabonnement. Våre kunder er følgelig ikke direkte berørt av beslutningen, svarer informasjonssjef Anders Krokan i en epost.

Telenor er ifølge Krokan positiv til at det tilrettelegges for større sporbarhet av navn og adresse ved nomadisk bruk, men innser at det langt fra er lett å løse dette i praksis. Et første skritt kan være at det merkes i relevante datasystemer at brukeren benytter et nomadisk bredbåndsabonnement og at det følgelig hefter noe usikkerhet om adressen ved eventuell utrykning.

- Telenor tar sikte på allerede fra nyttår å tilrettelegge for at selv anrop fra mobil til nødnummer skal kunne spores med navn og adresse.

Les om:

Telekom