GSM-forsterkere forstyrrer mobilnett

GSM-forsterkere forstyrrer mobilnett

PT ber bedrifter og privatpersoner slå av ulovlige sendere.

Post- og teletilsynet (PT) advarer folket om at de vil trappe opp sitt fokus på ulovlige GSM-forsterkere. Disse forsterkerne brukes for å få bedre dekning der mottaksforholdene er dårlige, og installeres ofte i mobilnettene av ukyndige.

PT mener de ofte fører til blokkering og dekningsproblemer. I noen tilfeller har svært mange av samtalene i et område blitt brutt fordi forsterkerne forstyrrer trafikken. Nylig mistet halve Geilo sentrum mobildekningen fordi en ulovlig installert GSM-forsterker skulle gi signaler til en betalingsterminal, ifølge Inside Telecom. I andre tilfeller har ikke forsterkerne fungert etter hensikten, som blant annet kan føre til at nødsamtaler ikke kan gjennomføres.

Det fører også til tapte inntekter for operatører og irritasjon og usikkerhet for brukerne.

- Det har dessverre vært en stor økning i salg av GSM-forsterkere, spesielt det siste året. Det har dukket opp en del nettbutikker og andre forhandlere som selger slikt utstyr, og det har også vært en økning i antall tilfeller der man har fått problemer med slikt utstyr, sier dekningssjef i Netcom, Tommy Johansen, til Computerworld.

Krever bruksstopp

PT har funnet slike forsterkere på en rekke steder, som i større sjøfartøy, i kontorlokaler og på industriområder. PT, som forvalter de norske frekvensressursene, ser alvorlig på at noen setter opp GSM-forsterkere uten tillatelse. Det er kun konsesjonæren, typisk Telenor og Netcom, som kan etablere installasjoner som sender ut radiosignaler innenfor konsesjonspliktige GSM-områder.

- Det er ikke ulvolig å selge slike forsterkere, men det er bare de som eier mobilnett som har lov til å bruke utstyret. Slik sett er det en fare for at folk kan bli forledet til å tro at de har rett til å ta i bruk forsterkerne, men det har de altså ikke, sier konsesjonssjef i PT, Tore Bringsverd, i en pressemelding.

Nå krever PT at alle som har satt opp GSM-forsterkere stanser bruken eller kontakter operatøren i det aktuelle mobilnettet. Men direktør Willy Jensen innrømmer overfor Computerworld at situasjonen er «kjempevanskelig». Les videre på neste side!

Les om:

Telekom