Halve mobiltrtafikken i wifi

Halve mobiltrtafikken i wifi

Halvparten av datatrafikken fra mobile enheter vil gå over wifi og småcellenett, ifølge ny rapport.

Dette betyr at en datatrafikk som samsvarer med 10 milliarder filmer (9000 petabytes) nedlastet per år blir fjernet fra mobilnettene. En konsekvens av denne utviklingen er selvsagt at trafikken også i fastnettets aksessdel øker betydelig som en konsekvens av trafikken fra smarttelefoner, nettbrett og andre mobile enheter.

Dette mener Junipher Networks.

The 4G Game Changer

Den nye rapporten, Mobile Data Offload & Onload: Wi-Fi, Small Cell & Carrier-Grade Strategies 2012-2017, har funnet at mens operatørene har sett på wifi som en kjærkommen avalstning i overbelastete nettverk har de mistet muligheter som datatrafikken kan gi.

Junipher fokuserer på de økte mulighetene samspillet mellom WiFi og hurtige 4G-nett kan gi for nye tjenester og for neste generasjons smarte enheter slike som smarte glass.

- Mens 4G-forbinelse ikke nødvendigvis betyr økt databruk vil kundene i realiteten venne seg til hurtigere hastighet og flere datatjenester som igjen vil lede til økt databruk. Den økte etterspørsel etter nye datatjenester skaper nye muligheter i ulike økonomiske sektorer som handel, energi, helse og utdanning, sier rapportens forfatter Nitin Bhas.

Sømløs og sikker Wi-Fi roaming

Rapporten påpeker at ved at operatørene implementer NGH (Next Generation HotSpot) og HotSpot 2.0-spesifikasjoner kan de bli i stand til å tilby kundene sømløs autentifisering og sømløs overgang mellom wifi og mobilnett.

Les om: