Han har 40.000 bredbåndskunder

Han har 40.000 bredbåndskunder

Eidsiva bredbånd vokser og tjener penger.

Eidsiva bredbånd vokser og kan for første gang viste til et positivt driftsresultat. Selskapet har nå 40 084 bredbåndskunder og i tillegg rundt 8000 kunder bare på TV.

Selskapet ble økonomisk hardt rammet av investeringer i Ventelo. I 2011 måtte Eidsiva bokføre et tap på 174 millioner kroner. I 2012 krabbet de så vidt over null og i år tjente de 14,8 millioner kroner. Med andre ord en resultatforbedring på nær 200 millioner kroner på to år og en omsetningsøkning på hele 50 millioner bare siste året.

Fortsatt vekst

Eidsiva har økt kundemassen med om lag 5000 kunder i 2013 om vi tar med både bedrift og privat. Selskapet dekker et meget stort område fra Os i nord til Magnor i sør. Selskapet har 100 ansatte og opererer både på fiber, kabel. ADSL og trådløse nett hvilket er uhyre krevende driftsmessig.

- Veksten har kommet gjennom salg av bredbånd både til privat og proffmarkedet. Det er fiber som står for den største markedsveksten. Gjennom et fibernett på 6000 kilometer dekker vi hele Innlandet, sier adm. direktør Trond Skjellerud.

- Selskapet forventer både omsetningsvekst og økt lønnsomhet de neste årene. Det skjer via et godt samarbeid med nasjonale og regionale partnere. Fortetningssalg bidrar framover betydelig til bedre lønnsomhet. Vi forventer å kunne skalere betydelig på eksisterende struktur. Til tross for krevende geografi og spredt bosetting muliggjør god lokal forankring og positivt partnerskap lønnsom vekst, sier Trond Skjellerud.

Eidsiva bredbånd er eid av Eidsiva Energi (90%) og flere mindre energiselskaper. Selskapet er det sjuende største bredbåndselskapet i Norge etter Telenor, Get, Altibox, Nextgentel, Viken Fiber og Lyse Fiber målt etter antall kunder. Merk da at Altibox ikke er netteier.

Get er hovedleverandør av TV-tjenester i Eidsivas nett.

Sterk eier i ryggen

Og det er ingen tvil om at hovedeieren er innstilt på å satse offensivt og ser betydelige synergimuligheter.

Fra Eidsiva Energis årsberetning sakser vi: «Konsernets bredbåndsvirksomhet, Eidsiva Bredbånd AS, er Norges sjette største bredbåndsselskap (Eks Altibox) og har blitt en betydelig kompetansearbeidsplass i Innlandet med over 100 ansatte. Selskapet har de siste årene hatt en positiv utvikling både med vekst i kunder, omsetning, og resultatforbedring. Omsetningsveksten i 2013 er 19 prosent og selskapet hadde nesten 49 000 kunder ved årsskiftet.»

Det forventes et stort marked for nye tjenester i forlengelsen av de nye strømmålerne. Dette er knyttet til styring av hjemmene (temperatur, lys, tidsstyring, alarm, overvåkning). Eidsiva ser kommersielle potensialer i å satse på gode og smarte løsninger for komfort, energieffektivisering, og for trygghet for alle kundegrupper.»

Det er verdt å merke seg at Eidsiva Energi ser store muligheter i samspillet fibernett, AMS, smarte hus og velferdsteknologi.»

Eidsiva bredbånd i tall

2013

2012

2011

Omsetning

316,8

266,3

232,9

EBITDA

50,2

35,5

24,3

Res f.skatt

14,8

0,8

- 174,2

Les om:

Telekom