Har flere frekvenser enn Telenor

Har flere frekvenser enn Telenor

Om Tele2 og Ice skulle finne sammen passer mobilfrekvensene som hånd i hanske.

De to ICE-selskapene i Norge må ut med 1,5 millioner kroner i frekvensavgift i 2014 for sine frekvenser.

Til sammenlikning må Mobile Norway (Tele2 og Network Norway) ut med 1,7 millioner kroner for sine 1800 og 2100 MHz-frekvenser. Telenor betaler for sine mobilfrekvenser fra 880 MHz og opp til 2,6 GHz samlet ca. 2,7 millioner og TeliaSonera 2,5 millioner kroner. Dette framgår av Post- og teletilsynets endelige oversikt over frekvensavgifter i 2014

Dekning og kapasitet

Det er klar kapasitetsfrekvensene i byene 1800 MHz og 2100 MHz som er høyst verdsatt av Post- og teletilsynet. For eksempel utgjør disse to blokkene nær 2/3 av Telenors samlete frekvensavgift. Illustrerende ber at de tre som har fått den ettertraktete 800 MHz-blokken betaler kun 87 000 kroner hver for den.

Dette illustrerer at det er kapasitet som koster. Lave frekvenser med lang rekkevidde er vitale for dekning, men har liten kapasitet og er billige.

Nettopp derfor er det nå slik at Mobile Norway/Tele2 har meget god bydekning med sine 1800 MHz og 2100 MHz, men veldig dårlig dekning utenfor tettstedene, de har verken 800 MHz eller 900 Mhz.

I klartekst betyr dette at Tele2 fortsatt kan drive eget nett i byene. Problemet er bare at de har bygd mye på 900 MHz som de snart ikke har. De to ICE-selskapene har lite på 1800 MHz og liten kapasitet i byene, men mer enn nok i en startfase. Men skulle de kjøpe Tele2s 1,2 millioner kunder, må de sannsynligvis også kjøpe noe av de kapasitetsfrekvensene Tele2 nå sitter på.

Et interessant poeng som framgår av PTs oversikt over avgiftene: Samlet disponerer Tele2 og de to ICE-selskapene frekvenser for 3,2 millioner kroner i de områdene som brukes til mobilnett mens Telenor disponerer mindre – frekvenser for 2,7 millioner kroner i årlig avgift.

Telenor har 3,2 millioner kunder i sitt nett. Tele2 og ICE samlet 1,2 millioner. Det vil iallfall ikke stå på frekvensressurser om de to slår seg sammen. Og NetCom lider ingen nød. De har nesten like mye samlet som Telenor med bare halve kundemassen. Dermed har de trolig plass til Tele2s kunder om de nå skulle kjøpe dem.

Ut fra dette er det også enkel hoderegning å se at dersom noen skulle få problemer med kapasiteten, er det Telenor.

Les om:

Telekom