- Helt uakseptabelt av Telenor

- Helt uakseptabelt av Telenor

Myndighetene slakter Telenor for manglende sikring av mobilnettet.

Mandag ble Telenors mobilnett på Østlandet satt ut av spill. Det var kaos i trafikken, kundene fikk folk inn i en samtale og anrop ble rutet helt feil. Den verste konsekvensen var at flere ikke nådde frem til nødnummeret 113 via mobiltelefon.

Alt som følge av en skade på en fiberkabel i forbindelse med gravearbeid. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsskap (DSB) karakteriserer episoden som alvorlig, og reagerer kraftig.

- Dette er helt uakseptabelt. Publikum er helt avhengige av kommunikasjon, og det er åpenbart for dårlig at dette skjer bare ved å grave over en fiberkabel. Det er ikke godt nok av Telenor, sier avdelingsleder Hans Kristian Madsen ved brann- og redningsenheten i DSB.

LES OGSÅ: Fiberbrudd skaper mobilkaos

Han understreker at teleleverandørene har som oppgave å påse at teletjenestene blir levert skikkelig, selv om det er Post og teletilsynet og Samferdselsdepartementet som er ansvarlige for leveransesikkerheten.

- Hvorfor er det ikke sikret bedre?

- Det må Telenor svare på, men det er åpenbart et behov for aktørene å få fokus på sårbarhet og ikke minst redusert sårbarhet, sier Madsen.

LES OGSÅ: Telenor-nettet friskmeldt

Telenor har forklarer at det var flere feil som skjedde samtidig.

- Feilen på fiberkabelen resulterte i av vi mistet en vesentlig del av signalleringskapasiteten mot mobilnettet. I forbindelse med omkobling til reservesamband oppstod det dessverre en koblingsfeil som førte til førte til kollisjoner i nettet, sier informasjonssjef Elisabeth Evjen i Telenor.

Telenor kom med en pressemelding om feilen klokken 13.40 mandag, men feilen ble oppdaget allerede 10.10.

- Det viktigste er at nødnumrene fungerer og at publikum er kjent med hvordan de kan nå nødetatene når de vanlige kommunikasjonsveiene ikke fungerer, sier Madsen.

LES OGSÅ: Brann rammer Banetele-kunder

Saken ble oppdatert tirsdag 26.8.2008 kl. 14:15.

Telekom