Her er telebransjens manifest

Her er telebransjens manifest

På historisk vis leverte i dag en samlet telebransje krav til staten. Staten takket pent, og ba telebransjen se seg i speilet.

- Dette er historisk, sier Bjørn Rønning, generalsekretær i Norsk Fiberforening.

Han står på scenen i konferansesalen i 12. etasje på Color Fantasy mens den fremdeles ligger til kai, anledningen er konferansen Tele Cruise i regi av Inside Telecom.

- For første gang går telebransjen sammen om krav til staten.

Så kaller Rønning opp på scenen Toril Nag fra Altibox, Ole E. Pedersen fra Broadnet, Berit Svendsen fra Telenor, Arild Hustad fra Tele2 og August Baumann fra Netcom. Ja, det stemmer, kranglefantene Svendsen og Hustad er for anledningen totalt enige om hvilke krav de i fellesskap skal stille myndighetene og står til og med plassert side om side uten å lugge og klore hverandre.

- Vi kan krangle så busta fyker, men på slutten av dagen sliter vi med mange av de samme problemene, sier Rønning.

Statssekretær Geir Pollestad fra Samferdselsdepartementet får så overbrakt en rull med ni krav, «krav fra en samlet IKT-bransje til Norske Myndigheter», med vakker sløyfe.

- Ja, du skal få den digitalt også, sier Rønning.

Kravenes tale

Her er kravene i det manifest-lignende dokumentet til Rønning:

«1. Nasjonal plan for å utvikle verdensledende IKT-næring med konkurransedyktige og avanserte tjenester i Norge.

a. Konkrete politiske mål for å styrke digital infratruktur, framføring, næringsutvikling og kompetanse.

b. IKT-minister med myndighet til å skape verdens mest avanserte offentlige sektor og stimulere IKT-utviklingen.

c. Høyere utdanning i verdensklasse, med klare krav til kvalitet, internasjonalisering og samarbeid med næringsliv.

2. Sett mål om å ha verdens høyeste utbredelse av fiber og høyhastighets bredbånd.

a. Nasjonalt framføringsregime, bruk offentlig grunn til kostnadseffektiv bredbåndsutbygging på like vilkår.

b. Klare regler for utbyggingsstøtte for bredbånd, fjern utryggheten blant kommuner og utbyggere.

c. Efektiv saksbehandling i frekvensforvaltning, regulering og klagesaker, styrk dynamikken i markedet.

3. Sett mål om å utvikle verdens mest avanserte, digitale offentlige tjenester.

a. Sterkere offentlig modernisering og innovativ etterpørsel etter digitale tjenester.

b. Helhetlig sårbarhetsplanlegging av robuste nett, rett opp sårbarheten i kraftforsyningen.

c. Nasjonalt ansvar for nasjonal sikkerhet, la ekstra krav finansieres av samfunnet i fellesskap.

Pollestad strikes back

Pollestad er ikke det spor i tvil om at telebransjen er viktig, like viktig, om ikke viktigere, enn veier, jernbane og buss. Men som politiker må man balansere forskjellige interesser. Motivet til privat næringsliv er å tjene penger, og det må politikerne ha i bakhodet, påpeker Pollestad

- Noen ganger føles det som om det er et krav at politikerne skal blande seg mest mulig, sier han.

Pollestad understreker samtidig at staten likevel bidrar med penger som kommer bransjen til gode, samt en hjelpende hånd via tilrettelegging gjennom lover - selv om det tar tid, fra tid til annen. For eksempel gjennom stortingsmeldingen om Digital agenda.

Pollestad tror neppe en statlig it-sjef er veien å gå.

- Noen har fått en fiks idé om at en it-sjef vil løse alle problemene.

Han påpeker at it-bransjen er sektorovergripende, og bekrefter at det i dagens modell er en egen minister for helse, en egen for samferdsel også videre. Fra område til område er det egne ansvarspersoner som sitter på toppen.

- Det tro jeg vi skal glade for, sier han.

En digitaliseringsdirektør, som Digit-utvalget har foreslått, mener Pollestad er tåpelig - både som sjefstittel og som idé.

- Vedkommende vil aldri få makt og myndighet.

- Titt i speilet

Han har med seg to gavepakker for å gjøre luggingen av bransjen litt mildere. For det første sier Pollestad ny graveforskrift etter mye om og men skal komme før sommeren.

- Vi har sagt at den skal komme før sommeren tidligere, forskjellen er at vi nå har konkretisert at den skal bli ferdig før denne sommeren, sier han.

Og så hiver han ut en brannfakkel til glede for it-bransjen, men som det kommer til å bli bråk om fra andre hold:

- Når det gjelder stråling har vi sagt at holdningen i forvaltningen skal være at det ikke skal praktiseres føre-var-holdning så lenge det ikke overskrider grenseverdiene. Det finnes ingen faglig årsak til å praktisere en føre-var-holdning.

Men så har han en uppercutt til, som han ønsker å utsette bransjen for:

- Mange etterlyser at politikere har kunnskap om telekom. Men ofte slår det meg at it-bransjen også har lite kompetanse om politikk!

Han ber bransjen flytte blikket fra egen navle.

- I stedet for å bare bruke kikkerten og kikke på Post- og teletilsynet, bruk gjerne også speilet.

Les om:

Telekom