Er her for å vinne

Er her for å vinne

Han skal ikke bare kutte og stikke. Danske Martin Lippert er ny sjef i Broadnet.

Han er ikke kommet til Norge for å se, kutte og gå. Han er her for å skape vekst over tid. Det er budskapet til den nye toppsjefen danske Martin Lippert, tre-fire dager etter at han tiltrådde.

- Broadnet hadde underskudd i fjor. Er det topplinja eller bunnlinja som er din fremste prioritet?

- Min oppgave er å sikre profitabel vekst. Jeg er overbevist om at i dette markedet finnes det bare en vei til en god bunnlinje. Og det er via vekst i de markedene vi prioriterer, svarer den sympatiske dansken som alt har flyttet både seg selv og familien til Norge.

- Det er mulig for et hvert selskap av Broadnets type å oppnå kortsiktig gevinst ved hjelp av prisreduksjoner. I mobilmarkedet i Danmark har jeg sett et eksempel på usunn priskonkurranse. Broadnet skal selvsagt være konkurransedyktig på pris, men på en langsiktig måte og slik at vi har kraft og evne til å fortsette betydelige investeringer som nå er på 500 millioner årlig. det er balansen mellom pris og vekst som gir en sunn og god bunnlinje, sier Lippert.

Åpen for oppkjøp

- Vil du også vokse via oppkjøp av noen av de omlag 120 aktive fiberoperatørene i Norge?

- Jeg og våre eiere EQT er så absolutt åpen for oppkjøp, men ikke hvor som helst. Vi har førsteprioritet på bedriftsmarkedet. Det er der det er mange bedrifter som passer inn i vår fokus at vi gjerne diskuterer oppkjøp. Andre steder er det beste for oss å samarbeide med lokale fiberoperatører, svarer den nye konsernsjefen.

Her kan det være på sin plass å poengtere hva Lippert er ansvarlig for. Han har ansvaret for satsingen på transportnett, for bedriftsmarkedet og privatmarkedet via Homenet. Ventelo som sitter igjen med taletrafikken fast og mobilt hører ikke til i hans portefølje selv om EQT også eier Ventelo.

Kursjustering

For oss som har hørt hans forgjenger Ole Edvard Pedersens svært ensidige fokus på fiber og transportnett framstår Broadnet under Lipperts ledelse med bredere fokus. Og heller ikke så ensidig fiberfokusert.

- Fiber er framtiden. Ingen tvil om det. Og det er fibernett som er vår hovedfokus. Når det er sagt vil det finnes xDSL i markedet i mange, mange år. Sluttkundene er ikke så interessert i hvilken teknologi vi bruker i framføringen. De ønsker en helhetlig kommunikasjonsløsning.

- Hva betyr det for Broadnet?

- Bet betyr framfor alt at vi inviterer til et bredt samarbeid ikke bare med andre fiberoperatører, men også med systemintegratorer – små som store. Vi skal ikke gjøre alt selv, men vi ønsker å gi bedriftsmarkedet spesielt helhetlige og gode totalløsninger. Bedriftsmarkedet er vårt største marked og der vil vi tilby mest mulig helhetlige kommunikasjonsløsninger.

- Broadnet skal være et profesjonelt alternativ i det norske markedet. Vi har en sterk posisjon både i bedriftsmarkedet og på transportnett. Det gir en god basis for vekst, sier Lippert som poengterer at Broadnet selv ikke i samme grad som Telenor skal bedrive systemintegrasjon selv. Det skal skje via partnersamarbeid.

Han har sterk tro på at nettskyen vil bidra til å åpne mange bedriftslederes øyne for sterkere kommunikasjonsløsninger og ser rike vekstmuligheter i det segmentet. Han mener også at Norge har unike muligheter for å tiltrekke seg internasjonale firmaer som ønsker sikker og billig datalagring.

Homenet kan vokse

- Da Homenet ble etablert fikk vi inntrykk av at privatmarkedet var noe Broadnet helst ville holde på en armlengdes avstand og der det ikke ble satset. Hva er dine planer i det segmentet?

- Vi må innse at i et langstrakt og spredt befolket land som Norge vil vanskelig alle kunne få fiber helt inn i boligen. I Homenet har vi mange xDSL-kunder og 6000 fiberkunder. Utviklingen i xDSL-basen har faktisk vært flat siste kvartal. Min ambisjon er at også Homenet skal vokse og det er det godt grunnlag for. Homenet har sin fiberbase i dag der det bor bare 3 prosent av befolkningen. Broadnet har fiber der 53 prosent av befolkningen bor. Det er klart at ved å utnytte vår fiberstruktur kan vi tilby mange boliger både fiber og iallfall fiber til et knutepunkt i nettet. Om de siste meterne er fiber eller kobber er ikke avgjørende for alle, sier Martin Lippert.

Bred bakgrunn

Martin Lippert er utdannet cand. oecon fra Universitet i Aarhus og har en doktorgrad fra samme studiested, samt studier ved INSEAD. Lippert kommer fra stillingen som administrerende direktør i TDC Operations og var medlem av konsernledelsen i TDC A/S. Før dette ledet han TDC Bedrift. Lippert er videre styremedlem i Halberg A/S.

Martin Lippert har alt skaffet seg leilighet i Oslo – nærmere bestemt på Tjuvholmen.

Les om:

Telekom