Huawei vant rettssak mot ZTE

Huawei vant rettssak mot ZTE

I en kinesisk nabokrangel med forgreininger vant Huawei første runde.

De kinesiske it-kjempene Huawei og ZTE er fra samme by og er på vei ut i verden med sin teknologi innen it og telekommunikasjon. Denne våren har Huawei anlagt en serie søksmål mot ZTE knyttet til patenter og merkevarer. Søksmålene har kommet i flere land, og i går kunne Huawei notere seg for en seier.

Det er i en tysk domstol at ZTE blir pålagt å ikke bruke et merkenavn på usb-dongler brukt til 3G og LTE/4G-kommunikasjon. Dette er et forbud som trer i kraft omgående med oppsettende virkning mens de endelige avveiningene i hele søksmålet blir avgjort i rettsystemet. Retten aksepterer med dette at det er legal grunn for søksmålet.

- Rettsbeslutningen verner våre intellektuelle og immaterielle verdier, og vi forventer at ZTE retter seg etter dommen og forsikrer seg om at innovasjoner og teknologier fra Huawei brukes på lovlig vis, sier Ross Gan, talsperson i Huawei til Computerworld nyhetstjeneste.

Trefrontsstrid

Prosessen startet for to uker siden siden. Da ble søksmål fremmet for domstoler i Tyskland, Frankrike og Ungarn. Huawei mener ZTE bryter en serie med patenter og varemerker som tilhører Huawei.

Det er strid om patenter i produkter som er rettet inn mot mobile bredbåndsløsninger som er slagmarken, og spesielt 4G/LTE-teknologien er sentral. Også varemerker er en del av diskusjonen, siden ZTE skal ha brukt Huawei-navn på noen av sine bredbåndsmodemer.

Huawei peker på at de brukte 14 milliarder kroner på forsking og betalte andre selskaper 1,2 milliarder for å bruke deres patenter. De hevder dette dokumenterer at de respekterer andres intellektuelle verdier, og er i sin fulle rett til å forsvare sine egne.

Rettskjeklingen i tre europeiske land er bare en liten del av feidene de to selskapene kjører formelt og reelt den siste tiden. ZTE bruker det kinesiske rettsystemet til å angripe Huawei, og har også fremmet et krav til EUs merkevareautoritet.

Avviser grunnlaget

Kina har en stor og viktig teknologisk industri hvor eksport og konkurranse skal bidra til vekst. Begge selskapene er basert i Shenzhen i Guandong-provinsen. Dette er en del av en av de spesielle økonomiske sonene i Kina, hvor kapitalisme med en kinesisk vri er prøvd ut. Bykjernen har rundt fire millioner innbyggere.

ZTE hevder i et tilsvar til domsavsigelsen at Huawei bruker rettsystemet til grunnløse søksmål. Formålet skal være å hindre at ZTE får et fotfeste i viktige markeder i Europa.

Varemerket det er strid om er fra den europeiske miljøsertifiseringen RoHS mot skadelige utslipp fra produksjon og elektronisk avfall. Selskapene er uenige om når det ble tatt i bruk, hvem var først, og om det i det hele tatt er snakk om et varemerke.

Les om:

Telekom