IBM med Opera på HP

IBM med Opera på HP

Lomme-pc-er med Opera og RFID er viktige ingredienser i IBMs utviklingsprosjekt for mer effektiv distribusjon.

Austin Texas: På utviklings og demonstrasjonssenteret, Solutions Experience Lab, har IBM utviklet en løsning for effektivere varedistribusjon.

Ideen er å utnytte varebilene mer effektivt.

Sjåfører og distribusjonssentralen står i tett kontakt med hverandre via lomme-pc-er fra Hewlett-Packard. Som nettleser benyttes Opera. Kart lastes ned på lomme-pc-en slik at sjåføren kan gjøre seg kjent med hvor man skal.

Radiomerking

For å sikre sikker og effektiv distribusjon benyttes RFID (Radio frekvens Identifikasjon). Før lasting på varebilen skrives det ut en merkelapp med strekkode og RFID som klistres på varene.

Ved utlevering fra lageret avleses varene. Ved lasting på bilen avleses varene igjen. Varebilen har egen leser. Dermed vet distributøren at varene er på vei og i hvilken bil.

LES OGSÅ: Telenor og IBM i smarbeid om RFID

For at distribusjonskjeden skal bli fullstendig, avleses varen ved lossing og helst ved mottak hos kunden ved hjelp kundens RFID-leser.

Ett av formålene er å forstå detaljene i distribusjonen for å effektivisere styringen av varebilene.

Også oppfølging av sjåførene, for å unngå skoft, inngår. Det er unødvendige pauser under veis som skal unngås.

Overvåkingen av sjåførene er ukontroversiell i USA, men vil i Norge måtte avtalefestes med hensyn til personvern.

Telekom