Ice frykter ikke 4G-konkurranse

Ice frykter ikke 4G-konkurranse

Hvordan skal Ice overleve når 4G blir stadig mer utbredt? - 4G er bare i byene, sier Ice-sjefen.

ICE dekker 91 prosent av norske husstander, 80 prosent av alle hytter og 75 prosent av landområdet. Utfordringen for ICE er både kapasitet og å møte 4G på hastighet i nettet.

- 4G-operatørene har dekning i byene der vi alle har et høyhastighetstilbud i fastnettet og via WiFi-soner. Ice har dekning der mobilt bredbånd virkelig trengs – på sjøen, på fjellet og på hytter pluss i de fleste grisgrendte bosettinger, sier adm. direktør i Ice Norge, Eivind Helgaker.

Økt konkurranse

- Men likevel øker konkurransen når 4G får større dekning spesielt via 800- og 900-frekvensene neste år?

- Det er klart det representerer en utfordring for oss. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre både kapasitet og hastighet i nettet vårt. Vi øker kundetilstrømmingen og vi tjener penger. Derfor ønsker våre eiere – Access Industries – å fortsette å investere i dagens forretningsmodell, sier Helgaker.

Ice har som kjent den desidert mest langtrekkende frekvensen – 450-området. Ice har vel 500 basestasjoner mens Telenor har om lag 10.000.

- Telenor investerer store midler i fiber til basestasjonene. De bruker flere milliarder årlig på oppgradering av hastigheten og kapasiteten – ikke minst via backhaul som vil si høyhastighetskapasitet til basestasjonene. Netcom bruker en milliard årlig og Tele2 bygger nytt nett for flere hundre millioner. Hvordan er det mulig for et lite selskap å henge med i det racet?

- Nå har det seg slik at vi stort sett leier fiber til basestasjonene. Våre eiere er investeringsvillige i Norge fordi de ser at vi har et marked som er lønnsomt her.

Ny 450-teknologi

- Men likevel – hvordan konkurrere med en stadig utbredelse av LTE-nett (4G) når disse nå raskt vokser i dekningsområdet?

- Nå er det slik at Telenors 2G-nett, som er det med størst dekning, vil leve i kanskje mer enn 10 år til. Konkurransen på hastighet ute i distriktene er ikke slik den er i byene. Det skjer også en teknologisk utvikling på 450-frekvensen. 3GPP har godkjent standarden for LTE over 450, og av det vi har sett og hørt så langt - så ser dette veldig spennende ut. Vi vurderer fortløpende oppdateringer i nettet som også gir økt kapasitet og hastighet, sier Helgaker.

Kraftig vekst

Ice Norge hadde i 2012 292 millioner kroner i omsetning, 18 millioner kroner i driftsresultat og 12 millioner i resultat før skatt. Omsetningen økte med 87 millioner fra året før og 2012 var første året med positiv drift. Selskapet hadde ved årsskiftet 102.000 kunder. De fikk 18.000 nye kunder i fjor. I omsetning er selskapet mer enn doblet siden 2010. Selskapet har 26 ansatte. Netteknologien er det Ericsson som leverer.

Hvorvidt eierne av ICE vil delta i auksjonen på 800-frekvensene er høyst uvisst. Det er lite sannsynlig ettersom de ikke deltok i Sverige og Danmark. For ICE kan muligens 800-frekvensen ha betydelig effekt for kapasiteten i tettbebygde strøk. Eierne Access Industries er uhyre pengesterkt. Len Blavatnik er den høyt profilerte gründeren og eieren.

Telekom