Ice og Telenor gir togene bredbånd

Ice og Telenor gir togene bredbånd

Halvannet års samarbeid ender i to års kontrakt med NSB.

Hva avtalen er verdt for Ice, vil ikke selskapets administrerende direktør, Eivind Helgaker, fortelle Computerworld.

- Vi har ikke gått ut med verdien. Men det jeg kan si er at det er en veldig viktig avtale for oss. Det er et spennende satsningsområde som godt viser hvilke muligheter som finnes i nettet vi har når det gjelder dekning og hastigheter sammenlignet med den tradisjonelle brukeren som tar med en usb-stick, sier han til Computerworld.

Avtalen NSB har signert med Ice varer i to år med opsjon på ytterligere to år.

Også Telenor har fått en to års avtale med to års opsjon med NSB, en avtale som signeres i dag.

Bak ligger flere år med testing og eksperimenter, prosjektet med å få etablert digital infrastruktur på togene ble etablert i 2007.

Formalisering

I fjor ble pilotprosjektet avsluttet og det ble vedtatt å kjøre på videre. Nå jobbes det med å utstyre lokal- og regionaltog med utstyret som trengs.

- Vi har hatt et samarbeid med Ice i halvannet år og testet systemet grundig på både Bergensbanen og Dovrebanen. Erfaringene viser at Ice-nettet skilte seg ut med den unike dekningen de har i områder hvor andre aktører ikke har bygget ut sine nett. Ice bidrar til å sikre sammenhengende nettforbindelse sammen med de andre leverandørene av kommunikasjonskapasitet, sier teknisk ikt-direktør i NSB, Jan Christiansen.

Han fremhever at fordi systemet som sådan har vært i drift i halvannet år, blir kontraktsigneringen kort og godt en formalisering av konseptet.

Ifølge Christiansen har NSB signert med to leverandører for å oppnå best mulig dekning rundt om i landet.

- Systemet støtter i utgangspunktet så mange sim-kort og modem du vil, og kan dermed aggregere fra så mange leverandører vi ønsker. Vi har valgt en kombinasjon av Ice og Telenor for å få best mulig flatedekning. Telenor er god i tettbygde strøk, Ice har god dekning i grisgrendte strøk, påpeker han.

Variable hastigheter

Systemet bytter av seg selv sømløst til det som til enhver tid gir best forbindelse.

- Kundene er begeistret for å ha internettilgang på toget. Særlig har interessen vært stor på pendlertogene hvor passasjerene starter arbeidsdagen idet de setter seg på toget. Også internt i NSB har vi stor glede av nettforbindelse. Vi får gitt tilgang til sentrale datasystemer slik at for eksempel sentralen til enhver tid vet hvor togene er og hvor mange passasjerer som går av og på osv. I tillegg kan vi overvåke viktige funksjoner som gir bedre flyt i vedlikeholdsarbeidet, eksempelvis kjøleanleggene, sier Christensen.

- Hvordan vil det hele fungere?

- Det er trådløsnett om bord i toget. I tillegg trenger du brukernavn og passord du oppretter på nsb.no. Dette bruker du for å logge deg på.

- Hvilke hastigheter kan brukerne forvente?

- Det vil variere avhengig av hvor mange som bruker det og hvordan dekningen ser ut.

Telekom