Ikke så redundant likevel

Ikke så redundant likevel

Svalbard isolert etter brudd. Reservefiberen var i samme boks som den vanlige.

Det hjelper lite med to redundante fiberkabler når der er koblet sammen i samme boks. Det må være erfaringen etter det fem timer lange fiberbruddet til Svalbard mandag.

Øygruppa var uten forbindelse i fem timer som følge av en oppgradering av transmisjosutstyret i Harstad, der fiberforbindelsen styres

- Her ble transmisjonssystemet rammet av feilen, ikke kablene som sådan. Både kabler og transmisjonssystemet er eid av Space Norway og feilen skjedde etter en oppgradering de hadde bestilt av underleverandør/fabrikant. Det er riktignok to kabler, men den ene er bare reservekabel som ikke er aktiv. Begge kablene er koplet til samme «bokser». Så når transmisjonssystemet svikter, er det heller ikke mulig å utnytte reservekabelen for redundans. Hadde det derimot vært et fiberbrudd, hadde det fungert. Det er Space Norway som har ansvaret for designet av løsningen, opplyser informasjonssjef Anders Krokan i Telenor på vår forespørsel.

Med andre ord var ikke hele systemet så redundant som det burde. Norsk helsenett ved Håkon Grimstad har tidligere klaget over mange brudd der det skulle vært skikelig toveis framføring

Les om:

Telekom