Ikt-Norge må trekke gravekritikk

Ikt-Norge må trekke gravekritikk

- Jeg tok for mye Møllers Tran, sier Per Morten Hoff om kritikk av ny forskrift.

Ikt-Norge gikk i slutten av november ut med kraftig kritikk av utkastet til ny graveforskrift fra Vegdirektoratet.

Men nå må generalsekretær Per Morten Hoff trekke tilbake de krasse uttalelsene, etter at Vegdirektoratet har beskyldt dem for å drive med «aktiv feilinformasjon».

- For Statens vegvesen er det maktpåliggende å få korrigert det inntrykket som skapes. Vi har i vårt forslag svart på og imøtekommet de aller fleste ønsker som bransjen har, skriver pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Vegvesenet i en epost til Computerworld.

Vegdirektoratet har også kritisert Ikt-Norge for å gå ut med saken før den var offentlig. Forskriften ligger nå til behandling i Samferdselsdepartementet.

En salve til

- Ikt-Norge har nå innrømmet overfor Samferdselsdepartementet at vi nok tok litt mye «Møllers Tran» da vi skrev pressemeldingen. Vi har også beklaget at vi har gått ut med saken før den var offentlig, sier Hoff i en ny pressemelding.

- Vi trakk våre konklusjoner på bakgrunn av innspill vi hadde fått og ved gjennomgang av deler av innstillingen som vi hadde fått kjennskap til. Vår kritikk burde ha vært nyansert, men når det er sagt er vi fortsatt kritiske til mye i forslaget fra Vegdirektoratet. Selve innstillingen er fortsatt unntatt offentlighet, noe som gjør det vanskelig for oss å kommentere saken av frykt for å gjøre samme feil igjen.

Hoff har imidlertid en liten skuddsalve til på lager i sakens anledning. Ikt-Norge reagerer kraftig på at Vegdiraktoratet skal ha forsøkt å få bransjeorganisasjonen til å trekke all kritikk.

- Ikt-Norge mener vi har all mulig rett til å kritisere en offentlig etat, sier han.

Mer i vente

Organisasjonen står ifølge Hoff parat til å gi en samlet fremstilling over hva som er bra og hva interesseorganisasjonen ikke synes er bra i det nye forskriftsforslaget når det hele offentliggjøres.

- Det er svært viktig for bredbåndsbransjen å få en forskrift som stimulerer til å legge fiber og kabler i bakken, understreker Hoff, som med det sier seg klar til å sloss for bredbåndsutbyggerne.

- Det kommer mer når vi får lov til å offentliggjøre dokumentene.

Les også bakgrunn:

Telenor frykter nye kabelregler

Les om:

Telekom