Ikt-Norge raser mot nytt DAB-press

Ikt-Norge raser mot nytt DAB-press

Per Morten Hoff er illsint på siste skritt i NRKs press mot lokalradioer.

- SPILLER NRK HASARD MED LISENSEN FOR Å REDDE DAB? spør Per Morten Hoff, generalsekretær i Ikt-Norge, i versaler per epost.

Han er i harnisk over forslagene NRK og Digitalradio Norge skisserer for å tvinge lokalradioer over til DAB.

Ifølge Hoff går et av hovedforslagene ut på at «NRK skal bruke sine lisenspenger og støtten fra Kulturdepartementet til å subsidiere lokalradioene, slik at de har råd til å komme seg over på en ny teknologiplattform».

Kan være i strid med EØS

Hoff peker på at lokalradioer til nå har vært svært skeptisk til DAB nedstenging av FM-sendinger.

- Norges Lokalradioforbund som har over 170 lokalradioer som sine medlemmer har uttalt seg svært kritisk til en tvungen overgang til DAB og slukking av FM. Det må settes et sterkt spørsmålstegn ved om de forslag som fremmes i rapporten vil kunne få politisk flertall. At NRK skal bruke lisenspenger for å få lokalradioer over på DAB-plattformen synes å være langt utenfor de rammer som er satt for NRKs bruk av lisenspenger, sier han, og legger til at det også kan være i strid med EØS-lovgivningen.

Hoff trekker frem at kulturministeren i England har sagt nei til slukking av FM og slått fast at DAB har for mange uløste problemer.

- England har vært referanseland nummer én for DAB. Beslutningen hviler blant annet på en ekspertrapport fra britiske forbrukermyndigheter. Et av hovedargumentene i den engelske rapporten var at lytternes interesser helt har vært uteglemt i forhold til de kommersielle aktørenes interesser, mener Hoff.

- Farer med forvirringstaktikk

Daglig leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark, mener Ikt-Norge generelt sett farer med forvirringstaktikk i DAB-debatten.

- Den omtalte rapporten viser en rekke ulike alternativer for lokalradioer, men konkluderer ikke med den ene eller andre modellen. Det finnes en rekke alternativer som utdypes i rapporten og noen alternative som nevnes kortere fordi de er basert på ny informasjon. Vi ser for eksempel at DAB-sendeutstyr faller i pris som gir flere muligheter, sier han.

Han mener det er lite konstruktivt av IKT Norge med Hoff i spissen å ta tak i et element i rapporten og gjøre det til noe negativt.

- Rapporten viser mulighetene. Det er å opp til politikerne å legge føringer for at digitaliseringsprosessen skal skyte fart fremover, så kan bransjen finne de best egnede løsningene.

Når det gjelder Hoffs England-argument, mener Torvmark det er et typisk eksempel på IKT Norges forvirringsstrategi.

- England har sagt de vil la de minste kanalene fortsette på FM mens de jobber sterkere enn noen sinne for å få digitalisert radiobransjen. Det samme er berørt i vår rapport, vi er også åpne for at små lokalradioer kan fortsette på FM, sier han.

Les om:

Telekom