IKT Norge sluker Fiberforeningen

IKT Norge sluker Fiberforeningen

Skal drives videre som fagforum ledet av tidligere leder Bjørn Rønning.

I en pressemelding fra IKT Norge i dag tidlig heter det: "IKT-Norge og Norsk Fiberforening har over lengre tid ført samtaler for å se på mulige samarbeidsformer. Diskusjonene har spent fra sakssamarbeid til full sammenslåing av foreningene, og på Fiberforeningens årsmøte den 2. april 2014 ble det besluttet at Fiberforeningen innlemmes i IKT-Norge. Målet er å være påvirker, drive debatten og sette fiber på agendaen slik at flest mulig privatpersoner, bedrifter og offentlige etater får muligheten til å kople seg til fiberbasert bredbånd så raskt som mulig

At vi som næring i diskusjonen om bredbånd kan tale med en stemme er svært viktig for å få politisk gjennomslag. Fiberforeningen og IKT-Norge vil sammen bli styrket ved en fusjon, men aller viktigst selskapene vil bli styrket og det er jo de vi er til for.

Fiberforeningens arbeid videreføres i et eget fagforum, Norsk Fiberforum, som en del av IKT-Norge. Arbeidet i Norsk fiberforum vil ledes av Bjørn Rønning."

Det er ikke første gang IKT Norge "sluker" teleforeninger. For noen år siden ble som kjent også NORTIB innlemmet i IKT Norge. Uten sammenlikning er det nå IKT Notrge som organiserer flest teleselskaper. På bredbåndsområdet er det nå bare Kabel Norge som står utenfor IKt Norge.

Les om:

Telekom