Kan skrote mobilnettet

Kan skrote mobilnettet

Teliasonera vurderer å legge ned Tele2 sine mobilnett. Telenor er enig, men flere frykter dårligere konkurranse i det norske markedet.

Teliasonera kjøper Tele2 i Norge for omlag 4,6 milliarder kroner, og venter bare på godkjennelse fra Konkurransetilsynet får handelen er i boks. Teliasonera eier fra før Netcom og Chess.

Problemet er at dersom kjøpet går igjennom, sitter Teliasonera med to mobilnett i Norge: sitt eget og Tele2 sitt nett. Det hører også med til historien at Tele2 har brukt omlag tre milliarder kroner på utbygging av mobilnett, men ble nødt til å stoppe på grunn av mangel på frekvenser, ifølge Dagens Næringsliv.

Betalt av telepolitikk

Utbyggingen av Tele2 sitt mobilnett har delvis blitt finansiert av såkalte skjevregulerte termineringspriser, et politisk grep som hadde for mål å stimulere aktører til å bygge ut et tredje konkurransedyktig mobilnett, ifølge NRK.

Dette fungerte slik at Tele2 fikk lov til å ta en høyere pris når kunder fra andre mobilselskaper ringte Tele2 sine kunder. To av de tre milliardene brukt til utbygging av mobilnettet til Tele2 ble skaffet på denne måten.

- Modellen med såkalte «skjevregulerte termineringspriser» var del av statens telepolitikk for å stimulere til økt konkurranse, påpeker Elisabeth Aarsæther i Post- og Teletilsynet til NRK.

Utbygging av Netcom sitt mobilnett ble også i sin tid finansiert på samme modell.

Telenor: de bør satse på ett

Tele2 dekker i dag 75 prosent husstandene. Med Teliasonera i stallen, vil selskapet til sammen ha en markedsandel på rundt 40 prosent og omlag 2,5 millioner kunder. Til sammenligning ligger konkurrenten Telenor på litt over 50 prosent.

Det er forøvrig Telenor som har uttalt seg til Dagens Næringsliv angående Tele2 sitt mobilnett. De mener det vil bli for dyrt å administrere to nett, og at Teliasonera bør satse på ett, og bare beholde Tele2 sine basestasjoner der Teliasonera ikke har dekning fra før.

Administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen, påpeker at det vil bli veldig dyrt å koble sammen Tele2 sitt mobilnett som er basert på teknologi fra Ericsson, med Teliasoneras som får sitt utstyr fra Huawei. Da er det bedre å satse på å bygge ut Teliasonera-nettet, mener hun.

- Bare det å koble sammen nett med forskjellige teknologier vil man bruke enorme ressurser på, sier Svendsen til Dagens Næringsliv.

Administrerende direktør August Baumann i Teliasonera har også vært inne på tanken, men venter med å ta beslutningen til Konkurransetilsynet har avklart oppkjøpet av Tele2, noe som er forventet å skje senest fjerde kvartal i år.

Frykter mindre konkurranse

Konkurransetilsynet har i følge NRK tidligere uttalt at de i den sammenhengen vil se på markedsmakten det nye, samlede selskapet vil få, med omlag 40 prosent mot Telenors over 50, og det er en viss begrunnet bekymring om at de to selskapene skal dominere markedet, og at pris- og tjenestekonkurransen vil lide på grunn av det.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen på Stortinget, er en av dem. Pollestad var statssekretær i Samferdselsdepartementet da modellen med «skjevregulerte termineringspriser» ble behandlet.

- Fra politisk hold var vi veldig opptatt av at vi skulle få tre mobilnett i Norge. Nå kan vi risikere å bli stående igjen med to nett, sier Pollestad til NRK.

Les om: