Kan være farlig med rfid

Kan være farlig med rfid

Forskere i Nederland har funnet ut at rfid-systemer som brukes til å merke sykehusutstyr kan forstyrre livsviktige apparater.

Ifølge forskerne kan det være farlig om rfid-brikkene eller leserne plasseres nærmere enn 30 cm fra et livsviktig apparat. Testene har vært ganske nøye gjennomført. The Register skriver at 41 forskjellige apparater fra 22 forskjellige produsenter ble testet mot rfid-løsningene. Det passive systemet (868 MHz) skapte problemer for 26 apparater, mens det aktive systemet (125 kHz) påvirket 8.

At radiobrikkene påvirker utstyr er egentlig ingen stor overraskelse, siden leserne nødvendigvis må skape et elektromagnetisk felt for å gi energi til brikkene. Ifølge The Register var det ingen pasienter knyttet til maskinene mens testene foregikk.

LES OGSÅ: USA-avtale for flaggermus-inspirert posisjonering

Bård Myhre som blant annet jobber med rfid hos Sintef i Trondheim sier til Computerworld.no at funnene er interessante, og gir assosiasjoner til diskusjonen rundt bruk av mobiltelefoner på sykehus.

- Det virker som det er samme problematikken som med mobiltelefoner. Det var jo lenge en diskusjon om dette på sykehusene, men nå ser det ut til at man kan bruke mobiltelefonen på de fleste av dem. I så måte er også funnene interessante fordi mobiltelefoner og rfid-utstyret sender omtrent i samme frekvensområde. Forskjellen er at en del rfid-lesere sender med en høyere effekt enn mobiltelefoner. Nå må man sjekke ut hvordan man skal unngå problemer med rfid i praksis.

Myhre er ikke kjent med at det er noen norske sykehus som bruker radiobrikker for å lokaliserer medisinsk utstyr.

- Selv om funnene er provosert frem, og det må man gjøre for å finne eventuelle konsekvenser, så er det grunn til å være forsiktig med bruk av rfid på følsomt medisinsk utstyr. På samme måte er man vel fortsatt forsiktig med bruk av mobiltelefoner i de delene av sykehusene som har følsomt utstyr, sier Myhre.

Les om:

Telekom