Kleppa krever nytt fiberdybde-forslag

Kleppa krever nytt fiberdybde-forslag

Samferdselsministeren godtar ikke direktoratets dyre gravekrav for fiber.

Bredbåndsaktører frykter kraftig utgiftsvekst ved legging av fiber under vei. Bakgrunnen er et forslag til forskrift fra Vegdirektoratet for fiberkabellegging under veier, der dybden foreslås økt til 80 centimeter.

Dybden under fylkes- og riksveier har tidligere hatt krav på 50 centimeter, mens det har vært opp til kommunene å bestemme dybden under kommunale veier.

Når gravedybden økes, må også gravebredden økes, og dermed ruller taksameteret.

Ifølge konsulentselskapet Nexia vil en gravedybde på 80 centimenter øke utgiftene til bredbåndsfremføring på 300 til 900 prosent.

I Drammen kommune, som har etterfulgt graveforslaget og krever 80 centimeter, har Telenor og andre fiberaktører stoppet utbyggingen av bredbånd, skriver DN.

Til høsten

Men Samferdselsminister Magnhld Meltveit Kleppa krever nå et nytt forslag til forskrift fra Vegdirektoratet.

- Det viktigste er at man ikke blir pålagt å grave så dypt, sier hun til DN, og forventer at et nytt opplegg er klart i løpet av høsten.

Men samtidig som hun altså vil ha en mildere gravedybde for å få mer bredbånd, peker hun også på at myndighetene samtidig vil ha gode veier. Det som har vært noe av problemet med de tidligere gravereglene, har vært veier som ender opp som lappetepper.

- Det betyr at vi må komme opp med et nytt forslag som ivaretar kabelaktørene og som sikrer at lokalsamfunn ikke står igjen med ødelagte veier, sier Kleppa til DN.

Hun sier også bransjen innser at det trengs en forskrift.

Jubler

Per Morten Hoff fra Ikt Norge synes det er gledelig at Kleppa lytter til bredbåndsleverandørene. Han tror distriktene ville tapt på de nye reglene, og at det igjen ville gitt et digitalt klasseskille. Hoff er helt enig i at det trengs en forskrift.

- Vi kan ikke ha det slik at det er opp til enhver kommune hvor dypt det skal graves, sier han til DN.

Les om:

Telekom