Må de likevel forsette hver for seg? Fra venstre Thore Berthelsen i Phonero og Abraham Foss i Telia. Pressefoto.

Må de likevel forsette hver for seg? Fra venstre Thore Berthelsen i Phonero og Abraham Foss i Telia. Pressefoto.

Konkurransetilsynet sier nei til oppkjøp

Vil ikke godkjenne Telias oppkjøp av Phonero. Partene skal nå kommentere på tilsynets vurdering før tilsynet treffer endelig avgjørelse.

Som kjent kjøpte Telia i fjor Phonero for 2,3 milliarder kroner forutsatt godkjenning av myndighetene. Dersom det ikke blir noe av salget mister investor Christian Sveaas og administrerende direktør Thore Berthelsen en gevninst på samlet 550 milioner kroner.

Frykter redusert konkurranse

– Det norske mobilmarkedet er sterkt konsentrert med Telenor og Telia som de to klart største aktørene. I bedriftssegmentet er imidlertid Phonero en utfordrer som har hatt suksess og opparbeidet seg en betydelig markedsandel, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Vi frykter at Telias oppkjøp av Phonero vil føre til redusert konkurranse i bedriftssegmentet. Redusert konkurranse vil øke kostnadene for norske bedrifter som etterspør mobiltjenester, fortsetter Sørgard.

Telia har i prosessen kommet til Konkurransetilsynet med forslag til tiltak som skal avhjelpe de negative virkningene på konkurransen.

– Vi har vurdert disse tiltakene, men har kommet til at de ikke er tilstrekkelige til å rette opp i konkurranseskaden som Telias oppkjøp av Phonero vil innebære, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak.

Grunnleggende uenig

- Vi er grunnleggende uenig i Konkurransetilsynets foreløpige konklusjon, og vi er svært overrasket over tilsynets forståelse av markedsdynamikken i det norske bedriftsmarkedet. Dersom varselet blir stående er det kun den dominerende aktøren som tjener på det, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge.

Den dominerende aktøren Telenor kontrollerer alene 67 prosent av omsetningen i bedriftsmarkedet, og legger man til aktører i bedriftsmarkedet som leier i Telenors nett har selskapet en markedsandel på over 80 prosent. Til sammenligning har Telia en markedsandel på 13 prosent, som kan øke til 26 prosent ved en sammenslåing med Phonero.

- Vi mener bestemt at en sammenslåing vil gi kundene et tydeligere alternativ til Telenor og føre til økt konkurranse i det norske bedriftsmarkedet, noe flere virksomhetskunder også har bekreftet overfor Konkurransetilsynet. Telia og Phonero har utfyllende kompetanse og mange komplementære løsninger, og det vil sette oss i stand til å skape mer innovasjon, bedre kundereiser og sikre et mangfold av tjenester til fordel for alle virksomhetskunder. Det blir ingen reell konkurranse i det norske bedriftsmarkedet før den dominerende aktøren kan utfordres med mer slagkraft, avslutter Foss.

Telia får først nå innsyn i Konkurransetilsynets fulle argumentasjon, og vil bruke tid på å gå igjennom varselet og den faglige begrunnelsen, for deretter å kommentere på markedsforståelse og analyser som er lagt til grunn i varselet.

Telekom