ROPER VARSKO: Berit Svendsen etterlyser en nasjonal dugnad for grupper som sakker akterut.

ROPER VARSKO: Berit Svendsen etterlyser en nasjonal dugnad for grupper som sakker akterut.

Krever nasjonal forskrift for fibergrøfter

På en høring i Stortingets tirsdag om ekomplanen fremmet Telenor fem konkrete forslag. Viktigst en nasjonal regelendring for graving i veigrunn via nasjonal forskrift.

- Vi synes at den digitale agendaen gir et godt og oppdatert veikart for digitalisering av offentlig sektor, men Ekomplanen mangler dessverre flere viktige avklaringer. Viktigst er bindende forskrift om felles graveregler, poengterte norgessjef Berit Svendsen i Telenor i sitt innlegg for transportkomiteen.

Telenor fem hovedkrav

  • Lokale graveregler og gebyrer betyr mye for prisen på utbygging og drift av bredbånd, og muligheten til å sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet. Det bør fastsettes en nasjonal graveforskrift for bredbånd som også omfatter framføring i kommunal veigrunn. En regelendring bør snarest iverksettes ved forskrift. Varslingsplikten (tre år) som hindrer modernisering av eksisterende bredbåndstilbud over kobbernettet bør revideres.
  • Telemyndighetene bør legge til rette for konkurranse i mobilmarkedet i tråd med ekomplanens mål og endringene i det felles europeiske rammeverket som vektlegger
  • investeringsvennlig regulering. Strengere tilgangsregulering motvirker etableringen av et tredje mobilnett og hemmer infrastrukturkonkurranse og tjenesteinnovasjon.
  • Stat og kommune må gå foran med konkrete strategier for å digitalisere sentrale arbeidsoppgaver og prosesser ved å satse på smarte-kommuner/smarte-byer og styrket innsats innen Ehelse.
  • Regjeringen bes om å utrede hvordan Norge mot 2020 kan sikre en forpliktende plan for digitalisering innen transport, digitale hverdager og nye næringer (Digital nasjonal transportplan 2020).
  • Det er behov for å styrke nasjonal deling av informasjon om cyberhendelser, informasjonsutveksling i sanntid, samt samarbeid mellom myndigheter og fagmiljøer om utviklingen i trusselbildet.
Telekom