- Lær av Danmark, spar miliarder

- Lær av Danmark, spar miliarder

IKT Norge sier seg meget glad for at IKT nå er lagt til et departement med tverrgående myndighet og økonomisk makt.

- Vi er meget glad for et nytt kommunal- og moderniseringsdepartement. Det største problemet i det norske digitaliseringsarbeidet har vært manglende kobling mellom stat og kommune, sier direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge, Heidi Austlid.

Erna Solberg har tatt et meget viktig grep for modernisering av offentlig sektor, mener hun.

- At digitalisering legges til et departement med tverrgående myndighet og økonomisk makt er veldig smart. Da kan man sikre koordinering, gjennomføring og effektivisering på statlig og lokalt nivå. Sterk styring kan gi oss kortsiktig og langsiktig effektivitet i alle ledd, og bedre service til brukerne, sier Austlid.

Danmark sparer 5 milliarder

- Innbyggerne kan nå oppleve en effektiv og tilgjengelig offentlig sektor, sier Austlid.I Danmark er digitalisering et sentralt virkemiddel i regjeringens plan for å skape ny økonomisk vekst mot 2020, og de har satt seg svært konkrete mål gjennom et helhetlig program på tvers av sektorer for å klare det. Dette skal spare ressurser og det skal hjelpe innbyggere til å betjene seg selv i stedet for å oppsøke et offentlig kontor. Det gir innsparinger på 5 milliarder årlig for kommune og stat, og bedre tjenester til innbyggerne.

- Det koster 110 kroner å betjene et brev, mens bare 3 kroner å betjene en digital henvendelse. Med 33 millioner henvendelser til danske kommuner gir det årlig innsparing på 700 millioner. Danskene har derfor valgt å lage mange og gode digitale selvbetjeningsløsninger, mens saksbehandlerne i kommunene kun tar seg av de kompliserte sakene.Det gir både fornøyde medarbeidere, tilfredse innbyggere og ikke minst en langt bedre økonomi, sier Austlid.

Tele fortsatt i Samferdsel

Mens det overordnete IKT-ansvaret blir i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, vil bredbåndpolitikken fortsatt sortere under Samferdselsdepartementet . I Kommunal vil IKT Norge og generalsekretær Per Morten Hoff møte som tidligere konkurrent fra Abelia, paul Chaffey. I Samferdsel Bård Hoksrud.

- Hvordan vil det bli å drive lobby mot din gamle konkurreent i Abelia, Per Morten Hoff?

- Chaffey og jeg har allltid hatt et greit profesjonelt samarbeid. Nå ser jeg bare fram til å målbære bransjens syn på IKT-politikken overfor han. det er jeg overbevist om vil gå helt greit, sier Per Morten Hoff.

Les om:

Telekom